Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).
Od 20 lat portal ngo.pl bezpłatnie pomaga organizacjom pozarządowym. Pomóż nam pomagać dalej. Wspieraj NGO w PL

„Świadczenia usług opiekuńczych dla osób niesamodzielnych w miejscu zamieszkania z terenu miasta Bydgoszczy – uczestników...

Reklama
„Świadczenia usług opiekuńczych dla osób niesamodzielnych w miejscu zamieszkania z terenu miasta Bydgoszczy – uczestników projektu „Zaopiekowani”
Nabór od 10.03.2020 do 03.04.2020 09:00
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
Łączny budżet 420 tys. PLN
Procent dofinansowania nieznany
Dotacje do 420 tys. PLN
Miasto Bydgoszcz, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pod nazwą: „Świadczenia usług opiekuńczych dla osób niesamodzielnych w miejscu zamieszkania z terenu miasta Bydgoszczy – uczestników projektu „Zaopiekowani”, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi priorytetowej 9 Solidarne społeczeństwo, Działanie 9.1 Włączenie społeczne i rozwój usług opiekuńczych w ramach ZIT, Poddziałanie 9.1.2 Rozwój usług opiekuńczych w ramach ZIT Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020”.

Zawiera Załącznik do Zarządzenia Nr 23/2020 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bydgoszczy z dnia 03 marca 2020 r. zmienionego Zarządzeniem Nr 26/2020 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bydgoszczy z dnia 10 marca 2020 r.

Informacja pochodzi z generatora wniosków Witkac.pl

Reklama