Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).
Od 20 lat portal ngo.pl bezpłatnie pomaga organizacjom pozarządowym. Pomóż nam pomagać dalej. Wspieraj NGO w PL

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na wspieranie w 2020 roku zadań publicznych samorządu Powiatu Krośnieńskiego w...

Reklama
Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na wspieranie w 2020 roku zadań publicznych samorządu Powiatu Krośnieńskiego w obszarze: Turystyka i krajoznawstwo
Nabór od 06.03.2020 do 27.03.2020 15:30
Starostwo Powiatowe w Krośnie Odrzańskim
Łączny budżet 4 tys. PLN
Procent dofinansowania nieznany
Kwota dofinansowania nieznana
Starostwo Powiatowe w Krośnie Odrzańskim, Starostwo Powiatowe w Krośnie Odrzańskim ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pod nazwą: Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na wspieranie w 2020 roku zadań publicznych samorządu Powiatu Krośnieńskiego w obszarze: Turystyka i krajoznawstwo..

Zgodnie z "Programem współpracy Powiatu Krośnieńskiego z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2020" planowane jest wsparcie w obszarze: Turystyka i krajoznawstwo.

 

Informacja pochodzi z generatora wniosków Witkac.pl

Reklama