Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na wspieranie w 2020 roku zadań publicznych samorządu Powiatu Krośnieńskiego w...

Reklama
Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na wspieranie w 2020 roku zadań publicznych samorządu Powiatu Krośnieńskiego w obszarze: Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej
Nabór od 06.03.2020 do 27.03.2020 15:30
Starostwo Powiatowe w Krośnie Odrzańskim
Łączny budżet 24 tys. PLN
Procent dofinansowania nieznany
Kwota dofinansowania nieznana
Starostwo Powiatowe w Krośnie Odrzańskim, Starostwo Powiatowe w Krośnie Odrzańskim ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pod nazwą: Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na wspieranie w 2020 roku zadań publicznych samorządu Powiatu Krośnieńskiego w obszarze: Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej..

Zgodnie z "Programem współpracy Powiatu Krośnieńskiego z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2020" planowane jest wsparcie w obszarze: Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej.

 

Informacja pochodzi z generatora wniosków Witkac.pl

Reklama