Fundusze - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Od 20 lat portal ngo.pl bezpłatnie pomaga organizacjom pozarządowym. Pomóż nam pomagać dalej. Wspieraj NGO w PL

Ratownictwo wodne na terenie województwa świętokrzyskiego

Reklama
Nabór od 04.03.2020 do 25.03.2020 15:30
Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach
Łączny budżet 60 tys. PLN
Do 80% dofinansowania
Kwota dofinansowania nieznana
Wojewoda Świętokrzyski ogłosił otwarty konkurs ofert na wykonywanie zadań publicznych z zakresu ratownictwa wodnego na terenie województwa świętokrzyskiego w 2020 roku.

Rodzaj zadania
1. Utrzymanie gotowości ratowniczej na obszarach wodnych województwa świętokrzyskiego. 

2. Prowadzenie działań ratowniczych na obszarach wodnych województwa świętokrzyskiego. 

3. Organizowanie i prowadzenie szkoleń ratowników wodnych oraz psów ratowniczych i ich przewodników będących członkami podmiotów uprawnionych do wykonywania ratownictwa wodnego na terenie województwa świętokrzyskiego. 

4. Utrzymanie gotowości operacyjnej sprzętu ratowniczego. 

5. Prowadzenie dokumentacji wypadków.

Wymienione zadania mieszczą się w sferze zadań publicznych, o których mowa w art. 3 ust. 1 i art. 4 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Oferty można składać: osobiście, w budynku Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach, al. IX Wieków Kielc 3 w godzinach: 7.30- 15.30, korespondencyjnie na adres: Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach, al. IX Wieków Kielc 3, 25-5 13 Kielce, z dopiskiem na kopercie:
„Konkurs ofert 2020 - Ratownictwo wodne”.

Decyduje data wpływu oferty do siedziby Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach. Oferta złożona Po wskazanym terminie nie będzie objęta procedurą konkursową.

Reklama