Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).
Od 20 lat portal ngo.pl bezpłatnie pomaga organizacjom pozarządowym. Pomóż nam pomagać dalej. Wspieraj NGO w PL

Przygotowanie i dystrybucja gorących posiłków dla uprawnionych klientów Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Olsztynie- realizacja...

Reklama
Przygotowanie i dystrybucja gorących posiłków dla uprawnionych klientów Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Olsztynie- realizacja zadania w ramach Programu "Posiłek w szkole i w domu"
Nabór od 04.03.2020 do 25.03.2020 23:59
Wydział Zdrowia, Polityki Społecznej i Organizacji Pozarządowych
Łączny budżet 1,2 mln PLN
Procent dofinansowania nieznany
Dotacje do 1,2 mln PLN
Gmina Olsztyn, Wydział Zdrowia, Polityki Społecznej i Organizacji Pozarządowych ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pod nazwą: Przygotowanie i dystrybucja gorących posiłków dla uprawnionych klientów Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Olsztynie- realizacja zadania w ramach Programu "Posiłek w szkole i w domu".

Przygotowanie i dystrybucja gorących posiłków dla uprawnionych klientów Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Olsztynie – realizacja zadaniaw ramach Programu „Posiłek w szkole i w domu”

Warunki jakie musi spełnić oferent w celu prawidłowego zrealizowania zadania:

 1. oferent powinien posiadać pomieszczenia dostosowane do przygotowywania i wydawania posiłków w miejscu ułatwiającym dojście lub dojazd środkami komunikacji miejskiej osobom korzystającym z posiłku (zwanym dalej klientami),
 2. gorący posiłek powinien być przygotowywany i wydawany codziennie, z wyłączeniem dni świątecznych, w godz. 13-16 przez 5 dni w tygodniu tj. od poniedziałku do piątku,
 3. cena 1 posiłku przygotowywanego codziennie będzie wynosić 13 zł,
 4. przy wydawaniu posiłków nie należy używać jednorazowych sztućców i talerzy,
 5. kaloryczność posiłków powinna być zgodna z normami żywieniowymi ustalonymi przez Instytut Żywienia i Żywności,
 6. posiłki powinny być przygotowane od surowca według zasad racjonalnego żywienia, powinny być sycące, smaczne, urozmaicone, odpowiednio kaloryczne i zdrowe (kopia decyzji zezwalającej na przygotowanie posiłku od surowca w załączeniu do oferty),
 7. przygotowywane posiłki powinny być serwowane w formie II dania, a gramatura surowców wyliczona po obróbce termicznej np.: ziemniaki (zamiennie: ryż, makaron, kasza – każde po 200 gram), sztuka mięsa (150 gram bez sosu) / kotlet schabowy (150 gram) / ryba (bez panierki 150 gram)/ udziec z kurczaka (200 gram)/ gulasz potrawka (200 gram)/ kotlet mielony (150 gram), surówka 200 gram)/ warzywa gotowane (200 gram), do picia: kompot, woda mineralna nie gazowana (bez ograniczeń ilościowych),
 8. posiłki przygotowywane w formie II dania przynajmniej 4 razy z tygodniu powinny być mięsne, ponadto posiłek musi być bezwzględnie świeży i przyrządzony w dniu wydania,
 9. klienci powinni otrzymywać zawsze gorący posiłek, który będą mogli spożyć na miejscu,
 10. oferent umożliwi klientom wydanie gorącego posiłku na wynos w dostosowanych do tego pojemnikach jednorazowych, nie pobierając opłaty za pojemnik od klienta,
 11. oferent powinien wskazać konkretnie lokal (podanie adresu) przeznaczony do wydawania gorących posiłków. Lokal powinien spełniać warunki określone dla pomieszczeń zbiorowego żywienia, a oferent powinien posiadać pozytywną opinię Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego
  o dopuszczeniu lokalu do potrzeb zbiorowego żywienia (kopia w załączeniu do oferty),
 12. sala jadalna (we wskazanym lokalu) jednorazowo powinna pomieścić ok. 20 osób,
 13. w lokalu, w którym będzie się mieściła sala jadalna, oferent powinien zapewnić bezpłatny dostęp do WC (z umywalką),
 14. kuchnia, w której będą przygotowywane posiłki, powinna spełniać warunki określone dla zakładów zbiorowego żywienia, a oferent powinien posiadać pozytywną opinię Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego o dopuszczeniu lokalu do potrzeb zbiorowego żywienia (kopie w załączeniu do oferty),
 15. osoby zatrudnione przy przygotowywaniu i wydawaniu posiłków powinny posiadać odpowiednie zaświadczenia dokumentujące brak przeciwwskazań do pracy przy żywieniu zbiorowym, ponadto powinny być przyjaźnie nastawione do klientów,
 16. jeżeli lokal w którym wydawane będą posiłki znajduje się w innym miejscu niż kuchnia, w której przygotowywane będą posiłki, oferent powinien dysponować odpowiednim transportem dostosowanym do przewozu żywności, co powinno zostać potwierdzone odpowiednimi dokumentami (kopie w załączeniu do oferty),
 17. oferent odpowiada za idealną czystość technologii przygotowywania i wydawania posiłków, urządzeń gastronomicznych, w których przygotowywane i przechowywane będą posiłki, ponadto za estetyczny wygląd i czystość zatrudnionego personelu,
 18. oferent powinien wskazać w ofercie, ile jest w stanie dziennie przygotować i wydać posiłków
  w miejscach przez siebie wskazanych.
 19. w przypadku awarii lub innych nie przewidzianych zdarzeń oferent jest zobowiązany do zapewnienia posiłku o takiej samej jakości z innych źródeł,
 20. realizacja zadania dotyczy również usługi dostarczenia gorących posiłków dla uprawnionych klientów Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej przebywających w Schronisku dla Bezdomnych przy ulicy Towarowej 18 w Olsztynie.

 

Źródło: Gmina Olsztyn

Informacja pochodzi z generatora wniosków Witkac.pl

Reklama