Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Zapewnienie porządku i bezpieczeństwa publicznego w województwie opolskim

Reklama
Nabór od 02.03.2020 do 26.03.2020 15:30
Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego
Łączny budżet 150 tys. PLN
Procent dofinansowania nieznany
Kwota dofinansowania nieznana
Zarząd Województwa Opolskiego ogłosił otwarty konkurs ofert na wykonanie przez organizacje i inne uprawnione Podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego w roku 2020 zadań publicznych Samorządu Województwa Opolskiego w zakresie zapewnienia porządku i bezpieczeństwa publicznego w województwie opolskim.

W ramach priorytetu Wspieranie działań na rzecz zapewnienia porządku i bezpieczeństwa publicznego zakresem zadań objęty zostaje następujący obszar tematyczny:

Wspieranie przedsięwzięć mających na celu ochronę życia, zdrowia, mienia lub środowiska w sytuacjach zagrożenia, realizowanych na terenie województwa opolskiego. Priorytetem zostają objęte zadania związane z organizacją zawodów sportowo-pożarniczych.

Przedsięwzięcia w zakresie zapewnienia porządku i bezpieczeństwa publicznego w szczególności winny:

1) być realizowane na terenie województwa opolskiego;

2) zasięgiem działań obejmować co najmniej dwa powiaty województwa opolskiego;

3) promować aktywność społeczną i obywatelską w województwie opolskim;

4) być realizowane przy zaangażowaniu wolontariuszy.

Wykonanie zadania odbywa się poprzez realizację przedłożonej oferty realizacji zadania.

Zlecenie realizacji zadania publicznego nastąpi w trybie:

1) powierzenia wykonania zadania, wraz z udzieleniem dotacji na finansowanie jego realizacji,

2) wsparcia realizacji zadania, wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie jego realizacji w wysokości do 80 % wartości zadania. Pozostałą wartość zadania stanowi wkład finansowy i/lub wkład niefinansowy (osobowy i rzeczowy) Podmiotu.

Ofertę dotyczącą powierzenia lub wsparcia realizacji publicznego zadania Województwa w zakresie zapewnienia porządku i bezpieczeństwa publicznego w województwie opolskim należy złożyć w dwóch wersjach o tej samej, spójnej sumie kontrolnej:

1) w wersji elektronicznej w aplikacji Generator eNGO dostępnej na stronie: opolskie.engo.org.pl,

2) w wersji papierowej wygenerowanej z wersji elektronicznej w pliku PDF, w zamkniętej kopercie do dnia 26 marca 2020 r., ul. Piastowska 14 - Ostrówek, 45-081 Opole, pok. 3 lub w Sekretariacie Biura Dialogu i Partnerstwa Obywatelskiego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego (Punkt Kancelaryjny), ul. Piastowska 17, pok. 209.

O zachowaniu terminu decyduje data wpływu oferty w wersji elektronicznej i papierowej do Urzędu.

Reklama