Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).
Od 20 lat portal ngo.pl bezpłatnie pomaga organizacjom pozarządowym. Pomóż nam pomagać dalej. Wspieraj NGO w PL
Reklama

Stowarzyszenie Kujawsko-Pomorski Ośrodek Wsparcia Inicjatyw Pozarządowych TŁOK ogłasza nabór wniosków o mikrodotacje w ramach projektu „Inicjuj z FIO 2.0”. Wnioski można składać w terminie od 02.03.2020 r. do 23.03.2020 r. do godz. 23:59. Wnioski należy składać wyłącznie poprzez system Witkac.

Na etapie składania ofert Operator nie wymaga dostarczenia wersji papierowej wniosku ani załączników.

Po złożeniu oferty w systemie należy wygenerować dokument „Potwierdzenie złożenia oferty”, wydrukować go i podpisać przez upoważnione osoby, a następnie zeskanować lub wykonać zdjęcie i przesłać na skrzynkę fio2@tlok.pl najpóźniej do 27.03.2020 r.

O mikrodotacje mogą ubiegać się:

  • młode organizacje pozarządowe – działające nie dłużej niż 30 miesięcy
  • grupy nieformalne – składające się z min. 3 osób, realizujących działania społecznie użyteczne
  • grupy samopomocowe – sąsiedzkie, osiedlowe itp.

Dotację można przeznaczyć m.in. na realizację działań w każdej ze sfer pożytku publicznego, sprzęt związany z obszarem działań młodej organizacji pozarządowej, podniesienie kwalifikacji pracowników/wolontariuszy organizacji, opracowanie merytorycznych planów rozwoju, adaptację lokalu.

Więcej informacji w Regulaminie konkursu Inicjuj z FIO 2.0, dostępnym na stronie www.tlok.pl

Stowarzyszenie Tłok jest Operatorem grantów dla powiatów: aleksandrowskiego, bydgoskiego, golubsko-dobrzyńskiego, inowrocławskiego, lipnowskiego, mogileńskiego, radziejowskiego, rypińskiego, toruńskiego, włocławskiego, m. Bydgoszcz, m. Toruń, m. Włocławek.

Informacja pochodzi z generatora wniosków Witkac.pl

Reklama