Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).
Od 20 lat portal ngo.pl bezpłatnie pomaga organizacjom pozarządowym. Pomóż nam pomagać dalej. Wspieraj NGO w PL
Reklama
Nabór od 03.03.2020 do 06.07.2020 15:30
Wydział Edukacji i Sportu
Łączny budżet 50,1 tys. PLN
Procent dofinansowania nieznany
Dotacje do 10 tys. PLN

Zapraszamy do składania ofert w trybie art.19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację zadań publicznych w sferze edukacji.

Informacje dotyczące naboru ofert zostały umieszczone w informacji o naborze zawartej w dokumentacji.

Preferowany zasięg zadania to co najmniej 3 powiaty.

Źródło: Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego

Informacja pochodzi z generatora wniosków Witkac.pl

Reklama