Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Upowszechnianie i ochrona wolności i prawa człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działań wspomagających rozwój...

Reklama
Upowszechnianie i ochrona wolności i prawa człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działań wspomagających rozwój demokracji
Nabór od 27.02.2020 do 20.04.2020 23:59
Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych
Łączny budżet 100 tys. PLN
Do 95% dofinansowania
Dotacje do 100 tys. PLN
Młodzież, Dzieci
Miasto Poznań, Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pod nazwą: Otwarty konkurs ofert nr 42/2020 na wspieranie realizacji zadań miasta Poznania w obszarze upowszechnianie i ochrona wolności i prawa człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działań wspomagających rozwój demokracji

OTWARTY KONKURS OFERT NR 42/2020 NA WSPIERANIE  REALIZACJI ZADAŃ  MIASTA POZNANIA W OBSZARZE UPOWSZECHNIANIE I OCHRONA WOLNOŚCI I PRAW CZŁOWIEKA ORAZ SWOBÓD OBYWATELSKICH, A TAKŻE DZIAŁAŃ WSPOMAGAJĄCYCH ROZWÓJ DEMOKRACJI w  2020 roku

Nazwa zadania publicznego: działania edukacyjne i/lub zwiększające świadomość w zakresie równości  i różnorodności dla kadry pracującej  z dziećmi/młodzieżą


W przedmiotowym konkursie poprzez grupę docelową - kadrę pracującą z dziećmi/młodzieżą rozumie się: kadrę pedagogiczną placówek oświatowych, placówek pomocy społecznej, organizacji pozarządowych, kuratorów rodzinnych czy innych specjalistów bezpośrednio pracujących z dziećmi i młodzieżą w roli wychowawców/opiekunów itp.

 

 

 

Informacja pochodzi z generatora wniosków Witkac.pl

Reklama