Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).
Od 20 lat portal ngo.pl bezpłatnie pomaga organizacjom pozarządowym. Pomóż nam pomagać dalej. Wspieraj NGO w PL

Upowszechnianie i ochrona wolności i prawa człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działań wspomagających rozwój...

Reklama
Upowszechnianie i ochrona wolności i prawa człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działań wspomagających rozwój demokracji
Nabór od 27.02.2020 do 20.04.2020 23:59
Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych
Łączny budżet 100 tys. PLN
Do 95% dofinansowania
Dotacje do 100 tys. PLN
Młodzież, Dzieci
Miasto Poznań, Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pod nazwą: Otwarty konkurs ofert nr 42/2020 na wspieranie realizacji zadań miasta Poznania w obszarze upowszechnianie i ochrona wolności i prawa człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działań wspomagających rozwój demokracji

OTWARTY KONKURS OFERT NR 42/2020 NA WSPIERANIE  REALIZACJI ZADAŃ  MIASTA POZNANIA W OBSZARZE UPOWSZECHNIANIE I OCHRONA WOLNOŚCI I PRAW CZŁOWIEKA ORAZ SWOBÓD OBYWATELSKICH, A TAKŻE DZIAŁAŃ WSPOMAGAJĄCYCH ROZWÓJ DEMOKRACJI w  2020 roku

Nazwa zadania publicznego: działania edukacyjne i/lub zwiększające świadomość w zakresie równości  i różnorodności dla kadry pracującej  z dziećmi/młodzieżą


W przedmiotowym konkursie poprzez grupę docelową - kadrę pracującą z dziećmi/młodzieżą rozumie się: kadrę pedagogiczną placówek oświatowych, placówek pomocy społecznej, organizacji pozarządowych, kuratorów rodzinnych czy innych specjalistów bezpośrednio pracujących z dziećmi i młodzieżą w roli wychowawców/opiekunów itp.

 

 

 

Informacja pochodzi z generatora wniosków Witkac.pl

Reklama