Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).
Od 20 lat portal ngo.pl bezpłatnie pomaga organizacjom pozarządowym. Pomóż nam pomagać dalej. Wspieraj NGO w PL
Reklama
Nabór od 29.02.2020 do 27.03.2020 15:00
Fundacja Biuro Inicjatyw Społecznych, Stowarzyszenie Forum Oświatowe Klucze
Fundacja Biuro Inicjatyw Społecznych Ul. Krasickiego 18/I piętro, 30-503 Kraków Tel. 690 830 180, 790 346 928, lukasz.dubin@bis-krakow.pl, dorota.kobylec@bis-krakow.pl, olga.glinska@bis-krakow.pl, agnieszka.wegrzyn@bis-krakow.pl Stowarzyszenie Forum Oświatowe KLUCZE ul. Zawierciańska 30, 32-310 Klucze, Tel. 572223345, sfok.fio@gmail.com
Łączny budżet 335 tys. PLN
Od 85% do 100% dofinansowania
Dotacje od 0 do 5 tys. PLN
Konsumenci, Mężczyźni, Mniejszości narodowe, Organizacje pozarządowe, Seniorzy, Rodziny, Cudzoziemcy, Dorośli, Kobiety, Mniejszości seksualne, Niepełnosprawni, Wolontariusze
PRZEDŁUŻONY NABÓR DO 27 MARCA!! FIO Małopolska Lokalnie jest Programem wspierającym i edukującym mieszkańców województwa małopolskiego, którzy angażują się w działania na rzecz rozwoju i wzmacniania lokalnych społeczności. Poprzez realizację Programu Fundacja Biuro Inicjatyw Społecznych oraz Stowarzyszenie Forum Oświatowe Klucze pomagają w rozwoju młodym organizacjom pozarządowym, a grupom nieformalnym, grupom samopomocowym i młodym NGO w realizacji przedsięwzięć społecznych.

Mieszkacie na terenie województwa małopolskiego? Macie interesujący pomysł na działanie w Waszej społeczności, ale nie macie pieniędzy, żeby go zrealizować? A może dopiero założyliście swoją organizację i nie wiecie skąd wziąć środki na szkolenie dla wolontariuszy, którzy będą wspierać Waszą działalność? Odpowiedzią na te potrzeby może stać się Program Grantowy FIO Małopolska Lokalnie, w którym liczy się przede wszystkim POMYSŁ!

Fundacja Biuro Inicjatyw Społecznych wraz ze Stowarzyszeniem Forum Oświatowe Klucze przygotowały dla mieszkańców i młodych organizacji pozarządowych z terenu województwa małopolskiego konkurs grantowy z dofinansowaniem do 5000 zł na projekt w podziale na dwie ścieżki wsparcia:

  • PROJEKTY ROZWOJOWE: dla młodych organizacji pozarządowych;
  • PROJEKTY SPOŁECZNE: jeśli jesteście młodą organizacją pozarządową, grupą nieformalną lub grupą samopomocową.

Nabór wniosków rozpoczyna się 29 lutego i trwa do 27 marca 2020 do godziny 15.00.

CZYM RÓŻNI SIĘ KONKURS FIO MAŁOPOLSKA LOKALNIE OD INNYCH?

Stawiamy na ciekawe pomysły i edukację. Dzięki naszemu wieloletniemu doświadczeniu wypracowaliśmy formułę w, której fundusze zdobędą najlepsze pomysły. Będziemy koncentrować się na innowacyjnych projektach na rzecz dobra wspólnego w społecznościach lokalnych oraz na przemyślanych projektach rozwojowych dla organizacji.

W FIO Małopolska Lokalnie edukację oferujemy zarówno na etapie aplikowania w konkursie (szkolenia z pisania wniosków, webinary, doradztwo, konsultacje wniosków) jak i na etapie realizacji zadań (doradztwo, spotkania wdrożeniowe, spotkania sieciujące). Wsparcie świadczone będzie bezpłatnie, do wyczerpania limitów założonych przez Operatorów.

JAK BĘDZIE WYGLĄDAĆ PROCES WYŁONIENIA NAJLEPSZYCH PROJEKTÓW?

Na pierwszym etapie zadaniem uczestników konkursów będzie wypełnienie wniosku w generatorze. Z uwagi na epidemię odwołujemy spotkania z komisjami konkursowymi. Ocena merytoryczna będzie dotyczyła samego wniosku i zrobią ją nasi eksperci w generatorze. Aby wspierać ciekawe pomysły zwiększyliśmy ilośc punktów w kryterium oceny wniosków dotyczącym jakości prezentowanego pomysłu. 

Wyłonieni w ten sposób zwycięzcy zostaną otoczeni pomocą opiekuna projektu i wsparciem animacyjnym. Będą mogli skorzystać z edukacyjnych spotkań sieciujących, na których zdobędą wiedzę z dziedzin związanych z pracą społeczną i będą mieli okazję wymienić się doświadczeniami z innymi społecznikami. Dzięki takiej wspólnej pracy zwycięzcy konkursów otrzymają nie tylko dofinansowanie, ale też zdobędą umiejętności, które pozwolą im skutecznie ubiegać się o kolejne środki i dobrze zrealizować następne projekty.

Serdecznie zapraszamy!

Poprzez realizację Programu pomagamy w budowaniu aktywnych społeczności lokalnych. Wspieramy i edukujemy zwykłych ludzi, którzy chcą wspólnie działać na rzecz swojej społeczności.

Dowiedz się więcej:

http://malopolskalokalnie.pl

https://www.facebook.com/malopolskalokalnie/

Regulamin konkursu i dokumentacja konkursowa

Współfinansowano przez Narodowy Instytut Wolności Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich na lata 2014-2020. Projekt jest współfinansowany ze środków Miasta Krakowa oraz Powiatu Oświęcimskiego. Partnerem projektu jest Województwo Małopolskie.

Reklama