Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).
Od 20 lat portal ngo.pl bezpłatnie pomaga organizacjom pozarządowym. Pomóż nam pomagać dalej. Wspieraj NGO w PL

Lokalny Program Grantowy FIO Małopolska Lokalnie Powiat Oświęcimski

Reklama
Nabór od 26.02.2020 do 21.03.2020 15:00
Fundacja Biuro Inicjatyw Społecznych
Fundacja Biuro Inicjatyw Społecznych, Ul. Krasickiego 18/I piętro 30-503 Kraków Dorota Kobylec dorota.kobylec@bis-krakow.pl Tel. 790 346 928 Agnieszka Węgrzyn agnieszka.wegrzyn@bis-krakow.pl
Łączny budżet 37,5 tys. PLN
Od 85% do 100% dofinansowania
Dotacje od 0 do 5 tys. PLN
Konsumenci, Mniejszości narodowe, Organizacje pozarządowe, Seniorzy, Rodziny, Cudzoziemcy, Dorośli, Dzieci, Kobiety, Mniejszości seksualne, Niepełnosprawni, Wolontariusze
Lokalny Program Grantowy FIO Małopolska Lokalnie Powiat Oświęcimski jest Programem wspierającym i edukującym mieszkańców powiatu oświęcimskiego, którzy angażują się w działania na rzecz rozwoju i wzmacniania lokalnych społeczności. Poprzez realizację Programu Fundacja Biuro Inicjatyw Społecznych oraz Powiat Oświęcimski pomagają w rozwoju młodym organizacjom pozarządowym, a grupom nieformalnym, grupom samopomocowym i młodym NGO w realizacji przedsięwzięć społecznych.

Mieszkacie na terenie powiatu oświęcimskiego? Macie interesujący pomysł na działanie w Waszej społeczności, ale nie macie pieniędzy, żeby go zrealizować? A może dopiero założyliście swoją organizację i nie wiecie skąd wziąć środki na szkolenie dla wolontariuszy, którzy będą wspierać Waszą działalność? Odpowiedzią na te potrzeby może stać się Lokalny Program Grantowy FIO Małopolska Lokalnie Powiat Oświęcimski, w którym liczy się przede wszystkim POMYSŁ!

Fundacja Biuro Inicjatyw Społecznych wraz z Powiatem Oświęcimskim przygotowali dla mieszkańców i młodych organizacji pozarządowych z terenu powiatu oświęcimskiego lokalny konkurs grantowy z dofinansowaniem do 5000 zł na projekt w podziale na dwie ścieżki wsparcia:

  • PROJEKTY ROZWOJOWE: dla młodych organizacji pozarządowych;
  • PROJEKTY SPOŁECZNE: jeśli jesteście młodą organizacją pozarządową, grupą nieformalną lub grupą samopomocową.

Nabór wniosków rozpoczyna się 25 lutego i trwa do 21 marca 2020 do godziny 15.00.

CZYM RÓŻNI SIĘ KONKURS FIO MAŁOPOLSKA LOKALNIE od innych?

Stawiamy na ciekawe pomysły i edukację. Dzięki naszemu wieloletniemu doświadczeniu wypracowaliśmy formułę w, której fundusze zdobędą najlepsze pomysły. Będziemy koncentrować się na innowacyjnych projektach na rzecz dobra wspólnego w społecznościach lokalnych oraz na przemyślanych projektach rozwojowych dla organizacji.

W Lokalnym Programie Grantowym FIO Małopolska Lokalnie Powiat Oświęcimski edukację oferujemy zarówno na etapie aplikowania w konkursie (szkolenia z pisania wniosków, webinary, doradztwo, konsultacje wniosków) jak i na etapie realizacji zadań (doradztwo, spotkania wdrożeniowe, spotkania sieciujące). Wsparcie świadczone będzie bezpłatnie, do wyczerpania limitów założonych przez Operatora.

JAK BĘDZIE WYGLĄDAĆ PROCES WYŁONIENIA NAJLEPSZYCH PROJEKTÓW?

Na pierwszym etapie zadaniem uczestników konkursów będzie wypełnienie wniosku w generatorze. Następnie zaprosimy wszystkich uczestników, którzy przejdą ocenę formalną na rozmowę z komisją konkursową. Spotkanie wnioskodawców z komisją konkursową będzie miało na celu uzupełnienie złożonych wniosków o informacje pozwalające operatorom na lepsze poznanie wnioskodawców i ich pomysłów.

Wyłonieni w ten sposób zwycięzcy zostaną otoczeni pomocą opiekuna projektu i wsparciem animacyjnym. Będą mogli skorzystać z edukacyjnych spotkań sieciujących, na których zdobędą wiedzę z dziedzin związanych z pracą społeczną i będą mieli okazję wymienić się doświadczeniami z innymi społecznikami. Dzięki takiej wspólnej pracy zwycięzcy konkursów otrzymają nie tylko dofinansowanie, ale też zdobędą umiejętności, które pozwolą im skutecznie ubiegać się o kolejne środki i dobrze zrealizować następne projekty.

Serdecznie zapraszamy!

Poprzez realizację Programu pomagamy w budowaniu aktywnych społeczności lokalnych. Wspieramy i edukujemy zwykłych ludzi, którzy chcą wspólnie działać na rzecz swojej społeczności.

Dowiedz się więcej:

http://malopolskalokalnie.pl

https://www.facebook.com/malopolskalokalnie/

Regulamin konkursu i dokumentacja konkursowa

Współfinansowano przez Narodowy Instytut Wolności Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich na lata 2014-2020 oraz Powiatu Oświęcimskiego.

Reklama