Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Małe dotacje w Dzielnicy Śródmieście m. st. Warszawy: środki z zakresu wspierania i upowszechniania kultury...

Reklama
Małe dotacje w Dzielnicy Śródmieście m. st. Warszawy: środki z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2020 roku
Nabór od 25.02.2020 do 01.12.2020 16:00
Dzielnica Śródmieście
Łączny budżet 50 tys. PLN
Procent dofinansowania nieznany
Dotacje do 10 tys. PLN
Młodzież, Dzieci
Małe dotacje w Dzielnicy Śródmieście m. st. Warszawy w 2020 roku.

Małe dotacje w Dzielnicy Śródmieście m. st. Warszawy w 2020 roku.

Środki z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy w 2020 roku, PODNOSZENIE SPRAWNOŚCI FIZYCZNEJ MIESZKAŃCÓW ORAZ SZKOLENIA I WSPÓŁZAWODNICTWO SPORTOWE DZIECI I MŁODZIEŻY.

Miejsce realizacji: Dzielnica Śródmieście m.st. Warszawy.

Warunkiem ubiegania się o dofinansowanie/finansowanie realizacji zadania publicznego przez oferenta jest złożenie oferty za pośrednictwem Generatora.

Po złożeniu oferty elektronicznie należy wygenerować i wydrukować  potwierdzenie złożenia oferty wraz z ewentualnymi załącznikami. Potwierdzenie złożenia oferty musi zostać podpisane przez osoby upoważnione do reprezentowania organizacji. Za prawidłowe zostaną uznane podpisy z pieczęcią imienną, a w przypadku braku pieczątki - czytelny podpis lub wydruk imienia i nazwiska opatrzony podpisem umożliwiającym weryfikację osób podpisujących ofertę (nie wystarczy parafowanie dokumentu). 

 

Wydrukowane potwierdzenie złożenia oferty należy złożyć w Wydziale Sportu i Spraw Społecznych dla Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy przy ul. Nowy Świat 39, 00-029 Warszawa, piętro III, pok. 8. lub przesłać pocztą tradycyjną/przesyłką kurierską na adres: Urząd Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy, Wydział Sportu i Spraw Społecznych, ul. Nowogrodzka 43, 00-691 Warszawa.

Oferty złożone w Generatorze, bez dostarczenia papierowego potwierdzenia złożenia oferty, nie podlegają dalszej procedurze oceny oferty.

Dofinansowane/finansowane mogą być jedynie zadania publiczne, które mieszczą się w zadaniach publicznych, określonych w ustawie. Na dane zadanie organizacja może otrzymać dotację tylko z jednego biura albo dzielnicy. W przypadku stwierdzenia otrzymania wcześniej dotacji z budżetu m.st. Warszawy na to samo zadanie lub jego część – oferta nie będzie rozpatrywana.

Informacja pochodzi z generatora wniosków Witkac.pl

Reklama