Fundusze - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Od 20 lat portal ngo.pl bezpłatnie pomaga organizacjom pozarządowym. Pomóż nam pomagać dalej. Wspieraj NGO w PL

Małe dotacje w Dzielnicy Śródmieście m. st. Warszawy: środki z zakresu wspierania i upowszechniania kultury...

Reklama
Małe dotacje w Dzielnicy Śródmieście m. st. Warszawy: środki z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2020 roku
Nabór od 25.02.2020 do 01.09.2020 16:00
Dzielnica Śródmieście
Łączny budżet 50 tys. PLN
Procent dofinansowania nieznany
Dotacje do 10 tys. PLN

Małe dotacje w Dzielnicy Śródmieście m. st. Warszawy w 2020 roku.

Środki z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy w 2020 roku, PODNOSZENIE SPRAWNOŚCI FIZYCZNEJ MIESZKAŃCÓW ORAZ SZKOLENIA I WSPÓŁZAWODNICTWO SPORTOWE DZIECI I MŁODZIEŻY.

Miejsce realizacji: Dzielnica Śródmieście m.st. Warszawy.

Warunkiem ubiegania się o dofinansowanie/finansowanie realizacji zadania publicznego przez oferenta jest złożenie oferty za pośrednictwem Generatora.

Po złożeniu oferty elektronicznie należy wygenerować i wydrukować  potwierdzenie złożenia oferty wraz z ewentualnymi załącznikami. Potwierdzenie złożenia oferty musi zostać podpisane przez osoby upoważnione do reprezentowania organizacji. Za prawidłowe zostaną uznane podpisy z pieczęcią imienną, a w przypadku braku pieczątki - czytelny podpis lub wydruk imienia i nazwiska opatrzony podpisem umożliwiającym weryfikację osób podpisujących ofertę (nie wystarczy parafowanie dokumentu). 

 

Wydrukowane potwierdzenie złożenia oferty należy złożyć w Wydziale Sportu i Spraw Społecznych dla Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy przy ul. Nowy Świat 39, 00-029 Warszawa, piętro III, pok. 8. lub przesłać pocztą tradycyjną/przesyłką kurierską na adres: Urząd Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy, Wydział Sportu i Spraw Społecznych, ul. Nowogrodzka 43, 00-691 Warszawa.

Oferty złożone w Generatorze, bez dostarczenia papierowego potwierdzenia złożenia oferty, nie podlegają dalszej procedurze oceny oferty.

Dofinansowane/finansowane mogą być jedynie zadania publiczne, które mieszczą się w zadaniach publicznych, określonych w ustawie. Na dane zadanie organizacja może otrzymać dotację tylko z jednego biura albo dzielnicy. W przypadku stwierdzenia otrzymania wcześniej dotacji z budżetu m.st. Warszawy na to samo zadanie lub jego część – oferta nie będzie rozpatrywana.

Informacja pochodzi z generatora wniosków Witkac.pl

Reklama