Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).
Od 20 lat portal ngo.pl bezpłatnie pomaga organizacjom pozarządowym. Pomóż nam pomagać dalej. Wspieraj NGO w PL

Realizacja zadań w dziedzinie kultury - I edycja Marszałkowskiego Budżetu Obywatelskiego

Reklama
Nabór od 19.02.2020 do 12.03.2020 15:30
Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego
Łączny budżet 939,578 tys. PLN
Procent dofinansowania nieznany
Kwota dofinansowania nieznana
Młodzież, Dzieci
Zarząd Województwa Śląskiego ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Województwa Śląskiego w 2020 roku w dziedzinie kultury wybranych w wyniku głosowania przez mieszkańców w ramach I edycji Marszałkowskiego Budżetu Obywatelskiego.

Zadania przewidziane do dofinansowania

Przewiduje się dofinansowanie następujących zadań:

Zadanie 1

Zaczarowani sztuką.

Celem zadania jest integracja i wspieranie rozwoju amatorskiego ruchu artystycznego oraz upowszechnianie sztuki dorosłych artystów nieprofesjonalnych skupionych w klubach i stowarzyszeniach w Tychach oraz powiecie bieruńsko-lędzińskim.

Zadanie polega na:

1) zorganizowaniu i przeprowadzeniu warsztatów plastycznych dla dorosłych twórców nieprofesjonalnych skupionych w stowarzyszeniach i klubach w Tychach oraz powiecie bieruńsko-lędzińskim,

2) zorganizowaniu wystawy prac osób biorących udział w warsztatach, o których mowa w punkcie 1,

3) zorganizowaniu i przeprowadzeniu trzydniowego pleneru malarskiego na jurze krakowsko-częstochowskiej,

4) zorganizowaniu wystawy poplenerowej na terenie powiatu bieruńsko-lędzińskiego.

Zadanie skierowane jest głównie do mieszkańców Tychów oraz powiatu bieruńsko-lędzińskiego.

W ramach realizacji zadania Oferent zobowiązany jest w szczególności do uwzględnienia

obligatoryjnych rezultatów:

a) organizacji i przeprowadzenia warsztatów plastycznych dla co najmniej 30 twórców nieprofesjonalnych,

b) organizacji co najmniej 1 wystawy prac osób biorących udział w warsztatach,

c) organizacji co najmniej 1 wyjazdowego pleneru malarskiego,

d) organizacji co najmniej 1 wystawy poplenerowej.

Zadanie realizowane będzie w formie powierzenia. Przewiduje się udzielenie dotacji na finansowanie realizacji zadania do kwoty 56 150,00 zł.

Zadanie 2

Teatrem w Śląsk

Celem projektu jest zwiększenie dostępu mieszkańców województwa śląskiego do sztuk teatralnych.

Zadanie polega na:

1) zorganizowaniu i przeprowadzeniu serii warsztatów teatralnych i parateatralnych,

2) produkcji 4 nowych spektakli teatralnych przez 2 grupy z Raciborza i Wodzisławia Śląskiego,

3) zorganizowaniu 4 ogólnopolskich wydarzeń: FRU Festiwal, Festiwal Kultury Żydowskiej w Raciborzu, Wodzisławska Noc Teatrów i Wodzisławski festiwal Kuglarzy,

4) wystawieniu 10 spektakli Teatru Safo (Rydułtowy).

W ramach realizacji zadania Oferent zobowiązany jest w szczególności do uwzględnienia obligatoryjnych rezultatów:

a) organizacji i przeprowadzenia co najmniej 5 warsztatów,

b) produkcji 4 nowych spektakli,

c) wystawienia 10 spektakli Teatru Safo,

d) zorganizowania 4 ogólnopolskich wydarzeń: FRU Festiwal, Festiwal Kultury Żydowskiej w Raciborzu, Wodzisławska Noc Teatrów i Wodzisławski festiwal Kuglarzy.

Zadanie realizowane będzie w formie powierzenia. Przewiduje się udzielenie dotacji na finansowanie realizacji zadania do kwoty 455 940,00 zł.

Zadanie 3

Warsztaty "Śląsk-naszą wizytówką”

Celem realizacji zadania jest upowszechnianie regionalnej kultury i tradycji poprzez organizację warsztatów oraz koncertu i występu kabaretu.

Zadanie polega na:

1) zorganizowaniu i przeprowadzeniu 5 warsztatów skierowanych do dzieci i młodzieży oraz osób starszych, w tym grup wykluczonych oraz zagrożonych dysfunkcjami społecznymi:

Warsztat 1. „Od gliny do naczynia” – obejmuje tworzenie własnoręcznie naczyń glinianych oraz poznanie tradycyjnego wyposażenia kuchni gospodyń śląskich.

Warsztat 2. Wykonywanie strojów górniczych z bibuły.

Warsztat 3. Potrawy śląskie – śląska kuchnia – np. kiszenie ogórków, robienie smalcu śląskiego, kiszenie żuru, przygotowywanie szałotu.

Warsztat 4. Przyśpiewki śląskie.

Warsztat 5.Eko warsztaty polegające na wykonaniu zabawek z tworzyw sztucznych.

2) zorganizowaniu występu kabaretu śląskiego oraz koncertu jazzowego „po śląsku”, będących zwieńczeniem zadania.

Zadanie skierowane jest głównie do mieszkańców Świętochłowic, Chorzowa, Rudy Śląskiej, Zabrza. Przewidziane jest do realizacji na terenie Wież KWK Polska w Świętochłowicach.

W ramach realizacji zadania Oferent zobowiązany jest w szczególności do uwzględnienia obligatoryjnych rezultatów:

a) organizacji i przeprowadzenia co najmniej 5 warsztatów,

b) organizacji co najmniej 1 koncertu,

c) organizacji co najmniej 1 występu kabaretu.

Zadanie realizowane będzie w formie powierzeniaPrzewiduje się udzielenie dotacji na finansowanie realizacji zadania do kwoty 67 600,00 zł.

Zadanie 4

Europejska muzyka śląskich kompozytorów

Celem realizacji zadania jest popularyzacja twórczości klasycznych i współczesnych śląskich kompozytorów.

Zadanie polega na:

1) zorganizowaniu i przeprowadzeniu 4 koncertów muzyki klasycznej (Msza Koronacyjna W.A. Mozarta oraz dzieła śląskich kompozytorów z różnych epok w zestawieniu z muzyką europejskich mistrzów) w wykonaniu chóru (Chór Ex Animo Parafii NSPJ w Świętochłowicach), kameralnej orkiestry symfonicznej oraz solistów, w następujących miejscach:

  • Parafia Rzymskokatolicka św. Jadwigi Śląskiej w Chorzowie,

  • Parafia Rzymskokatolicka Imienia NMP i Św. Bartłomieja w Piekarach Śląskich,

  • Parafia św. Michała Archanioła w Rudzie Śląskiej - Orzegowie,

  • Parafia Matki Bożej Różańcowej w Świętochłowicach – Chropaczowie.

Zadanie skierowane jest w szczególności do mieszkańców Świętochłowic, Chorzowa, Piekar Śląskich oraz Rudy Śląskiej.

W ramach realizacji zadania Oferent zobowiązany jest w szczególności do uwzględnienia obligatoryjnych rezultatów:

a) organizacji i przeprowadzenia co najmniej 4 koncertów w co najmniej 4 parafiach.

Zadanie realizowane będzie w formie powierzenia. Przewiduje się udzielenie dotacji na finansowanie realizacji zadania do kwoty 69 600,00 zł.

Zadanie 5

Setka najbardziej aktywnej młodzieży. Pracowita, ambitna, grająca na dęciakach i chcąca się rozwijać. Chcesz zagrać w takiej Orkiestrze?

Celem realizacji zadania jest upowszechnianie ruchu amatorskiego poprzez podnoszenie umiejętności gry na instrumentach muzycznych, prace w zespole, rozwijanie uzdolnień i zainteresowań dzieci i młodzieży, a także kultywowanie tradycji orkiestr dętych oraz wielopokoleniowego muzykowania.

Zadanie polega na:

1) stworzeniu grupy muzyków składającej się z przedstawicieli orkiestr dętych z powiatu częstochowskiego: Orkiestra Mykanów, Dąbrowa Zielona, z powiatu myszkowskiego: Orkiestra Pińczyce i z powiatu kłobuckiego: Orkiestra Wręczyca Wielka, Miedźno, Ostrowy nad Okszą,

2) zorganizowaniu i przeprowadzeniu 4 warsztatów muzycznych skierowanych do grupy muzyków wymienionej w pkt.1,

3) zorganizowaniu i przeprowadzeniu 1 koncertu w Mykanowie z udziałem wymienionej w pkt.  1 i 2 grupy muzyków oraz znanych artystów, będącym zwieńczeniem zadania.

Zadanie skierowane jest w szczególności do dzieci, młodzieży oraz dorosłych mieszkańców powiatów częstochowskiego, kłobuckiego oraz myszkowskiego .

W ramach realizacji zadania Oferent zobowiązany jest w szczególności do uwzględnienia

obligatoryjnych rezultatów:

a) organizacji i przeprowadzenia co najmniej 4 warsztatów,

b) organizacji co najmniej 1 koncertu.

Zadanie realizowane będzie w formie powierzenia. Przewiduje się udzielenie dotacji na finansowanie realizacji zadania do kwoty 290 288,52 zł.

Oferty na realizację zadań konkursowych należy składać w terminie do 12 marca 2020 r. Rozstrzygnięcie nastąpi do 10 kwietnia 2020 r.

W szczególnie uzasadnionych przypadkach Zarząd może wydłużyć termin rozstrzygnięcia konkursu. 

O zakwalifikowaniu oferty do konkursu decyduje data wpływu oferty do Urzędu Marszałkowskiego potwierdzona właściwą pieczęcią.

Należy wskazać konkurs, w którym oferta ma być rozpatrzona.

Reklama