Fundusze - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Od 20 lat portal ngo.pl bezpłatnie pomaga organizacjom pozarządowym. Pomóż nam pomagać dalej. Wspieraj NGO w PL

Pierwszy otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów wymienionych w art. 3 ust...

Reklama
Pierwszy otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na powierzenie realizacji zadań publicznych Województwa Łódzkiego, z zakresu ochrony i promocji zdrowia w 2020 roku
Nabór od 24.02.2020 do 16.03.2020 23:59
Departament Polityki Zdrowotnej
Łączny budżet 40 tys. PLN
Procent dofinansowania nieznany
Dotacje do 40 tys. PLN
Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego, Departament Polityki Zdrowotnej ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pod nazwą: Pierwszy otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na powierzenie realizacji zadań publicznych Województwa Łódzkiego, z zakresu ochrony i promocji zdrowia w 2020 roku.

Zarząd Województwa Łódzkiego ogłasza pierwszy otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na powierzenie realizacji zadań publicznych Województwa Łódzkiego, z zakresu ochrony i promocji zdrowia w 2020 roku.

 

Szczegóły konkursowe znajdują się w załączonym ogłoszeniu.

Rodzaj zadania publicznego zgłaszanego do otwartego konkursu ofert:  

  1. Zapewnienie świadczeń pielęgnacyjno-opiekuńczych i rehabilitacyjnych w warunkach domowych dla osób powyżej 65 roku życia.

Zadanie publiczne, zgłaszane do otwartego konkursu ofert, może być zrealizowane w szczególności poprzez organizację: rehabilitacji, ćwiczeń, konsultacji ze specjalistami, udzielanie świadczeń pielęgnacyjno-opiekuńczych w warunkach domowych dla osób powyżej 65 roku życia, a także przez inne formy pomocy.

  1. Rozwój środowiskowych form wsparcia dla osób z zaburzeniami funkcji poznawczych i otępieniami oraz ich rodzin, w szczególności dla chorych na Alzheimera.

Zadanie publiczne, zgłaszane do otwartego konkursu ofert, może być zrealizowane w szczególności poprzez organizację: rehabilitacji, ćwiczeń, konsultacji ze specjalistami w dziedzinach m.in.: zdrowia, prawa, pedagogiki oraz innych form w warunkach zajęć, spotkań i konsultacji poza miejscem zamieszkania beneficjentów.

  1. Wsparcie uczniów szkół podstawowych z problemem otyłości: tworzenie zespołów terapeutycznych, zapewniających profesjonalną pomoc dietetyczną, psychologiczną i medyczną.

Zadanie publiczne, zgłaszane do otwartego konkursu ofert, może być zrealizowane w szczególności poprzez organizację: badań, ćwiczeń, konsultacji ze specjalistami, a także przez inne formy pomocy.

 

 

Informacja pochodzi z generatora wniosków Witkac.pl

Reklama