Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).
Od 20 lat portal ngo.pl bezpłatnie pomaga organizacjom pozarządowym. Pomóż nam pomagać dalej. Wspieraj NGO w PL
Reklama
Nabór od 20.02.2020 do 12.03.2020 15:30
Urząd Miasta Zielona Góra
Łączny budżet 100 tys. PLN
Procent dofinansowania nieznany
Kwota dofinansowania nieznana
Chorzy, Rodziny
Prezydent Miasta Zielona Góra ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego Miasta Zielona Góra w 2020 roku w zakresie ochrony i promocji zdrowia.

Rodzaj i formy zadania

Zadanie w zakresie OCHRONY I PROMOCJI ZDROWIA polegające na wsparciu realizacji przedsięwzięcia pn.: „Aktywizacja do życia osób i ich rodzin w chorobach nowotworowych i po chirurgii onkologicznej poprzez działania terapeutyczne, psychologiczne i arteterapię”. 

Oferty należy składać w sekretariacie Wydziału Oświaty i Spraw Społecznych Departamentu Edukacji i Spraw Społecznych Urzędu Miasta Zielona Góra, ul. Zachodnia 63a, pokój 306,w terminie do dnia 12 marca 2020 roku, do godz. 15.30.

O terminie złożenia oferty decyduje data wpływu do urzędu.

Druk oferty oraz sprawozdania z realizacji zadania publicznego można pobrać ze strony internetowej Miasta Zielona Góra: www.zielona-gora.plz zakładki „Organizacje pozarządowe” - „Konkursy ofert”, ze strony Biuletynu Informacji Publicznej urzędu www.bip.zielona-gora.plz działu„Konkursy ofert” oraz w sekretariacie Wydziału Oświaty i Spraw Społecznych Departamentu Edukacji i Spraw Społecznych Urzędu Miasta Zielona Góra, ul. Zachodnia 63a, pokój 306.

Reklama