Fundusze - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Od 20 lat portal ngo.pl bezpłatnie pomaga organizacjom pozarządowym. Pomóż nam pomagać dalej. Wspieraj NGO w PL

Regranting na mikrogranty dla słupskich grup nieformalnych na wspieranie inicjatyw młodzieżowych w zakresie kultury

Reklama
Nabór od 20.02.2020 do 12.03.2020 14:30
Wydział Kultury
Łączny budżet 15 tys. PLN
Procent dofinansowania nieznany
Dotacje od 1 do 15 tys. PLN
Młodzież
Urząd Miejski w Słupsku, Wydział Kultury ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pod nazwą: Regranting na mikrogranty dla słupskich grup nieformalnych na wspieranie inicjatyw młodzieżowych w zakresie kultury.

Konkurs ofert dla organizacji pozarządowych oraz podmiotów określonych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r. poz. 688, poz. 1570, poz. 2020) na wyłonienie operatora projektu, któremu Miasto Słupsk zleci organizację konkursu dotacyjnego – regranting na mikrogranty dla słupskich grup nieformalnych na wspieranie inicjatyw młodzieżowych w zakresie kultury.

Informacja pochodzi z generatora wniosków Witkac.pl

Reklama