Fundusze - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Od 20 lat portal ngo.pl bezpłatnie pomaga organizacjom pozarządowym. Pomóż nam pomagać dalej. Wspieraj NGO w PL

Tworzenie mazowieckiego ekosystemu wspierania start-upów poprzez dofinansowanie programów akceleracji

Reklama
Nabór od 21.02.2020 do 15.03.2020 23:59
Zarząd Wojewóidztwa Mazowieckiego
Łączny budżet 500 tys. PLN
Do 90% dofinansowania
Dotacje do 500 tys. PLN
Zarząd Województwa Mazowieckiego uchwałą nr 240/106/20 z dnia 18 lutego 2020 r. ogłosił otwarty konkurs dla organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację w województwie mazowieckim w 2020 r. zadania publicznego Województwa Mazowieckiego „Tworzenie mazowieckiego ekosystemu wspierania start-upów poprzez dofinansowanie programów akceleracji” w obszarze „Działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości”.

Zarząd Województwa Mazowieckiego uchwałą nr 240/106/20 z dnia 18 lutego 2020 r. ogłosił otwarty konkurs dla organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację w województwie mazowieckim w 2020 r. zadania publicznego Województwa Mazowieckiego „Tworzenie mazowieckiego ekosystemu wspierania start-upów poprzez dofinansowanie programów akceleracji” w obszarze „Działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości”.

Opis konkursu

Nabór ofert

Sposób składania ofert
• Oferty należy składać wyłącznie poprzez generator ofert konkursowych w serwisie Witkac.pl, dostępny na stronie www.konkursyngo.mazovia.pl.
• Nie jest wymagane składanie ofert w wersji papierowej, ani potwierdzenia złożenia oferty.
• Procedura uzyskania dostępu do generatora, przygotowania i złożenia oferty opisana została w instrukcji.
• Generator ofert konkursowych uniemożliwia edycję lub wycofanie oferty po jej złożeniu. W przypadku chęci wycofania oferty złożonej w generatorze (przed upływem terminu składania ofert), należy dostarczyć do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie oświadczenie o wycofaniu oferty.
• Szczegółowe informacje dotyczące konkursu znajdują się w ogłoszeniu konkursowym (pliki do pobrania).

Najważniejsze terminy
• Składanie ofert: od 21 lutego 2020 r. 15 marca 2020 r.
• Wyniki oceny formalnej: od 18 marca do 27 marca 2020 r.
• Rozstrzygnięcie konkursu: do 19 maja 2020 r.
• Zadania mogą być realizowane w terminie: od 19 maja do 31 grudnia 2020 r.

Przed przystąpieniem do konkursu należy zapoznać się z „Zasadami przyznawania i rozliczania dotacji z budżetu Województwa przyznawanych organizacjom pozarządowym oraz podmiotom, o których mowa art. 3. ust 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie”.

Dodatkowych Informacji udzielają pracownicy Wydziału Rozwoju i Zarządzania Regionalną Strategią Innowacji, Departamentu Rozwoju Regionalnego i Funduszy Europejskich:
• Karolina Nowakowska – e-mail: karolina.nowakowska@mazovia.pl, tel. (022) 59 79 758;
• Sylwia Sztark – e-mail: sylwia.sztark@mazovia.pl; tel. (022) 51 17 428.

Źródło: Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego
Reklama