Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Tworzenie mazowieckiego ekosystemu wspierania start-upów poprzez dofinansowanie programów akceleracji

Reklama
Nabór od 21.02.2020 do 15.03.2020 23:59
Zarząd Wojewóidztwa Mazowieckiego
Łączny budżet 500 tys. PLN
Do 90% dofinansowania
Dotacje do 500 tys. PLN
Zarząd Województwa Mazowieckiego uchwałą nr 240/106/20 z dnia 18 lutego 2020 r. ogłosił otwarty konkurs dla organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację w województwie mazowieckim w 2020 r. zadania publicznego Województwa Mazowieckiego „Tworzenie mazowieckiego ekosystemu wspierania start-upów poprzez dofinansowanie programów akceleracji” w obszarze „Działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości”.

Zarząd Województwa Mazowieckiego uchwałą nr 240/106/20 z dnia 18 lutego 2020 r. ogłosił otwarty konkurs dla organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację w województwie mazowieckim w 2020 r. zadania publicznego Województwa Mazowieckiego „Tworzenie mazowieckiego ekosystemu wspierania start-upów poprzez dofinansowanie programów akceleracji” w obszarze „Działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości”.

Opis konkursu

Nabór ofert

Sposób składania ofert
• Oferty należy składać wyłącznie poprzez generator ofert konkursowych w serwisie Witkac.pl, dostępny na stronie www.konkursyngo.mazovia.pl.
• Nie jest wymagane składanie ofert w wersji papierowej, ani potwierdzenia złożenia oferty.
• Procedura uzyskania dostępu do generatora, przygotowania i złożenia oferty opisana została w instrukcji.
• Generator ofert konkursowych uniemożliwia edycję lub wycofanie oferty po jej złożeniu. W przypadku chęci wycofania oferty złożonej w generatorze (przed upływem terminu składania ofert), należy dostarczyć do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie oświadczenie o wycofaniu oferty.
• Szczegółowe informacje dotyczące konkursu znajdują się w ogłoszeniu konkursowym (pliki do pobrania).

Najważniejsze terminy
• Składanie ofert: od 21 lutego 2020 r. 15 marca 2020 r.
• Wyniki oceny formalnej: od 18 marca do 27 marca 2020 r.
• Rozstrzygnięcie konkursu: do 19 maja 2020 r.
• Zadania mogą być realizowane w terminie: od 19 maja do 31 grudnia 2020 r.

Przed przystąpieniem do konkursu należy zapoznać się z „Zasadami przyznawania i rozliczania dotacji z budżetu Województwa przyznawanych organizacjom pozarządowym oraz podmiotom, o których mowa art. 3. ust 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie”.

Dodatkowych Informacji udzielają pracownicy Wydziału Rozwoju i Zarządzania Regionalną Strategią Innowacji, Departamentu Rozwoju Regionalnego i Funduszy Europejskich:
• Karolina Nowakowska – e-mail: karolina.nowakowska@mazovia.pl, tel. (022) 59 79 758;
• Sylwia Sztark – e-mail: sylwia.sztark@mazovia.pl; tel. (022) 51 17 428.

Źródło: Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego
Reklama