Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Konkurs ofert: Międzynarodowy Festiwal Muzyczny

Reklama
Nabór od 13.02.2020 do 06.03.2020 14:00
Urząd Miasta Opola
Łączny budżet 150 tys. PLN
Do 70% dofinansowania
Dotacje do 150 tys. PLN
Prezydent Miasta Opola ogłosił otwarty konkurs ofert na powierzenie w 2020 r. realizacji zadań publicznych z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego – Międzynarodowy Festiwal Muzyczny.

Rodzaje zadań publicznych i wysokość środków publicznych przeznaczonych na ich realizację.

ZADANIE: MIĘDZYNARODOWY FESTIWAL MUZYCZNY

1. Priorytet: Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego.

2. Cel: Wzbogacenie oferty kulturalnej – festiwale.

3. Działania: Międzynarodowy Festiwal Muzyczny

4. Oczekiwane rezultaty zlecanego zadania publicznego:

1)przygotowanie minimum jednych warsztatów muzycznych adresowanych do uczniów;

2)wzbogacenie życia kulturalnego w Opolu poprzez międzynarodową współpracę i wymianę doświadczeń w dziedzinie kultury muzycznej – organizacja koncertów artystów międzynarodowych;

3) promocja Miasta Opola na arenie krajowej i międzynarodowej;

4) prezentacja osiągnięć i współczesnych trendów muzycznych,

5) integracja środowiska muzycznego;

6) organizacja interdyscyplinarnych wydarzeń muzycznych w różnych formach popularyzujących kulturę muzyczną.

5. Oczekiwane zmiany społeczne: utrwalenie zasady uczestnictwa w wydarzeniach muzycznych jako wartościowej formy spędzania czasu wolnego; popularyzacja edukacji przez sztukę.

6. Monitorowanie rezultatów wraz z rekomendowanym źródłem informacji o osiągnięciu wskaźnika:

dokumentacja fotograficzna, strona internetowa organizacji, social media, sprawozdanie z realizacji zadania oraz inne dowody potwierdzające osiągnięcie założonych rezultatów.

Oferty należy składać wyłącznie za pośrednictwem Generatora na stronie Otworzy się w nowym okniewww.opole.engo.org.pl – pod nazwą właściwego konkursu.

Termin zbioru ofert i składania potwierdzeń z Generatora ofert mija dnia 6 marca 2020 r. o godz. 14.00.
Potwierdzenia z Generatora należy złożyć w Centrum Dialogu Obywatelskiego ul. Damrota 1, piętro II, pokój 204 lub przesłać na adres: Urząd Miasta Opola Rynek-Ratusz, 45-015 Opole.

W przypadku trudności z wprowadzeniem ofert za pośrednictwem Generatora, prosimy o kontakt z pracownikami Centrum Dialogu Obywatelskiego codziennie w godzinach pracy urzędu.

Reklama