Fundusze - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Od 20 lat portal ngo.pl bezpłatnie pomaga organizacjom pozarządowym. Pomóż nam pomagać dalej. Wspieraj NGO w PL

Działania na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami - II TURA

Reklama
Nabór od 20.02.2020 do 20.03.2020 23:59
Wydział Rozwoju i Programowania Europejskiego
Łączny budżet 54,1 tys. PLN
Procent dofinansowania nieznany
Dotacje do 54,1 tys. PLN
Urząd Miasta Torunia, Wydział Rozwoju i Programowania Europejskiego ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pod nazwą: Działania na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami - II TURA.

I. Przedmiot konkursu.
Przedmiotem konkursu jest wsparcie realizacji zadania w 2020 roku w zakresie działań na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami.

II. Rodzaj i formy realizacji zadań

1. Zadanie może być realizowane w różnych formach, a w szczególności poprzez organizację następujących niekomercyjnych przedsięwzięć:
1)  wspieranie działań z zakresu rozwijania współpracy z zagranicznymi organizacjami, podmiotami i instytucjami m.in. z miastami partnerskimi Torunia na płaszczyźnie gospodarczej, ekologicznej, społecznej i kulturalnej poprzez nawiązywanie kontaktów, wymianę doświadczeń, organizację wizyt studyjnych;
2)  organizację na terenie Gminy Miasta Toruń gier miejskich, plenerowych oraz konkursów o tematyce europejskiej i współpracy międzynarodowej, adresowanych w szczególności do dzieci i młodzieży.
2.  Oferent wykonujący zadanie jest zobowiązany do promocji realizowanego zadania zgodnie z zasadami określonymi w umowie.
3.  W przypadku wyboru ofert, realizacja zadania nastąpi w trybie wsparcia realizacji zadania.

Źródło: Urząd Miasta Torunia

Informacja pochodzi z generatora wniosków Witkac.pl

Reklama