Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Działania na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami - II TURA

Reklama
Nabór od 20.02.2020 do 20.03.2020 23:59
Wydział Rozwoju i Programowania Europejskiego
Łączny budżet 54,1 tys. PLN
Do 60% dofinansowania
Dotacje do 54,1 tys. PLN
Urząd Miasta Torunia, Wydział Rozwoju i Programowania Europejskiego ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pod nazwą: Działania na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami - II TURA.

I. Przedmiot konkursu.
Przedmiotem konkursu jest wsparcie realizacji zadania w 2020 roku w zakresie działań na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami.

II. Rodzaj i formy realizacji zadań

1. Zadanie może być realizowane w różnych formach, a w szczególności poprzez organizację następujących niekomercyjnych przedsięwzięć:
1)  wspieranie działań z zakresu rozwijania współpracy z zagranicznymi organizacjami, podmiotami i instytucjami m.in. z miastami partnerskimi Torunia na płaszczyźnie gospodarczej, ekologicznej, społecznej i kulturalnej poprzez nawiązywanie kontaktów, wymianę doświadczeń, organizację wizyt studyjnych;
2)  organizację na terenie Gminy Miasta Toruń gier miejskich, plenerowych oraz konkursów o tematyce europejskiej i współpracy międzynarodowej, adresowanych w szczególności do dzieci i młodzieży.
2.  Oferent wykonujący zadanie jest zobowiązany do promocji realizowanego zadania zgodnie z zasadami określonymi w umowie.
3.  W przypadku wyboru ofert, realizacja zadania nastąpi w trybie wsparcia realizacji zadania.

Źródło: Urząd Miasta Torunia

Informacja pochodzi z generatora wniosków Witkac.pl

Reklama