Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Działalność na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami

Reklama
Nabór od 13.02.2020 do 06.03.2020 14:00
Urząd Miasta Opola
Łączny budżet 85 tys. PLN
Procent dofinansowania nieznany
Kwota dofinansowania nieznana
Prezydent Miasta Opola ogłosił otwarty konkurs ofert na powierzenie w 2020 r. realizacji zadań publicznych z zakresu działalności na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami.

Rodzaje zadań publicznych i wysokość środków publicznych przeznaczonych na ich realizację.

  1. Priorytet XIX: działalności na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami

  2. Cel 1: Inicjowanie, rozwój i wzbogacanie form współpracy i wymiany zagranicznej, w tym przede wszystkim z miastami partnerskimi Opola oraz z udziałem możliwie jak najszerszych grup mieszkańców Miasta oraz inicjowanie, rozwój wzbogacanie form współpracy i wymiany między opolskimi i zagranicznymi organizacjami,
    ze szczególnym uwzględnieniem miast partnerskich Opola

  3. Działania:

a) Organizacja udziału grup mieszkańców Opola w projektach zagranicznych, w tym przede wszystkim w projektach organizowanych w miastach partnerskich lub z udziałem miast partnerskich Opola.

b) Organizacja w Mieście projektów z udziałem grup mieszkańców Opola oraz grup zagranicznych, w tym przede wszystkim z miast partnerskich.

  1. Oczekiwane rezultaty zlecanego zadania publicznego:

a) Wspieranie projektów organizowanych za granicą, m.in. w miastach partnerskich Opola.

b) Wspieranie projektów organizowanych na terenie Opola z udziałem grup zagranicznych, m. in. z miast partnerskich.

  1. Oczekiwane zmiany społeczne:

a) Nawiązywanie kontaktów, integracja i współpraca mieszkańców Opola z zagranicznymi partnerami w różnych dziedzinach, np. kultury, sztuki, sportu, itp.

b) Popularyzacja wiedzy o Opolu wśród mieszkańców zagranicznych miast, w tym w szczególności z miast partnerskich.

Oferty należy składać wyłącznie za pośrednictwem Generatora na stronie Otworzy się w nowym okniewww.opole.engo.org.pl – pod nazwą właściwego konkursu.

Termin zbioru ofert i składania potwierdzeń z Generatora mija dnia 6 marca 2020 roku o godzinie 14:00.

Potwierdzenia z Generatora należy złożyć w Centrum Dialogu Obywatelskiego, ul. Damrota 1, 45-064 Opole lub przesłać na adres: Urząd Miasta Opola Rynek-Ratusz, 45-015 Opole.

W przypadku trudności z wprowadzeniem ofert prosimy o kontakt z pracownikiem Centrum Dialogu Obywatelskiego codziennie w godzinach pracy urzędu.

Reklama