Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej

Reklama
Nabór od 12.02.2020 do 05.03.2020 17:00
Urząd Miasta Opola
Łączny budżet 20 tys. PLN
Procent dofinansowania nieznany
Kwota dofinansowania nieznana
Prezydent Miasta Opola ogłosił otwarty konkurs ofert na powierzenie w 2020 r. realizacji zadań publicznych z zakresu podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej.

I. Rodzaje zadań publicznych i wysokość środków publicznych przeznaczonych
na ich realizację.

a) Organizacja spotkań, warsztatów i wystaw czasowych w Izbie Pamięci Solidarności

  1. Oczekiwane rezultaty zlecanego zadania publicznego:

a) Zwiększenie liczby odwiedzających Izbę Pamięci Solidarności

b) Konkurs wiedzy o ruchach wolnościowych w Polsce po II Wojnie Światowej dla młodzieży szkolnej

c) Organizacja wystaw czasowych o tematyce zgodnej z funkcjonowaniem Izby Pamięci Solidarności

d) Organizacja spotkań oraz warsztatów związanych z tematyką opartą o ruchy wolnościowe

  1. Oczekiwane zmiany społeczne:

a) Popularyzacja wiedzy wśród młodzieży szkolnej o ruchach wolnościowych
i działalności Solidarności

b) Rozpropagowanie miejsca Izby Pamięci Solidarności wśród mieszkańców miasta

c) Kształtowanie postaw patriotycznych

Oferty należy składać wyłącznie za pośrednictwem Generatora na stronie Otworzy się w nowym okniewww.opole.engo.org.pl – pod nazwą właściwego konkursu.

Termin zbioru ofert i składania potwierdzeń z Generatora mija dnia 5 marca 2020 roku o godzinie 17:00.

Potwierdzenia z Generatora należy złożyć w Centrum Dialogu Obywatelskiego, ul. Damrota 1, 45-064 Opole lub przesłać na adres: Urząd Miasta Opola Rynek-Ratusz, 45-015 Opole.

W przypadku trudności z wprowadzeniem ofert prosimy o kontakt z pracownikiem Centrum Dialogu Obywatelskiego codziennie w godzinach pracy urzędu.

Działania:

Cel 1: Rozwój świadomości obywatelskiej

Priorytet IV: Podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej

Reklama