Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Program "Kreatywna Europa" - kompotent "Media" - Festiwale filmowe

Reklama
Nabór od 18.02.2020 do 23.04.2020 17:00
Komisja Europejska
Łączny budżet 2,1 mln EUR
Od 60% do 80% dofinansowania
Dotacje od 19 tys. do 180 tys. EUR
Trwa nabór wniosków w programie "Kreatywna Europa" - komponent "Media", ustanowionym przez Komisję Europejską. Dofinansowanie skierowane jest do organizatorów festiwali filmowych, których przynajmniej 70% prezentowanego repertuaru lub co najmniej 100 tytułów pełnometrażowych (lub 400 tytułów w przypadku festiwali filmów krótkometrażowych) pochodzi z krajów uczestniczących w komponencie "Media".

Wnioskodawcą może być wyłącznie podmiot europejski, mający siedzibę w państwie uczestniczącym w komponencie MEDIA :

  • prywatne przedsiębiorstwo, organizacja nienastawiona na zysk
  • stowarzyszenie
  • organizacja dobroczynna
  • fundacja
  • organ samorządu lokalnego
  • rada miejska, itp.

Osoby fizyczne nie mogą ubiegać się o przyznanie dotacji.

Obszar dofinansowania skierowany do organizatorów festiwali filmowych, których przynajmniej 70% prezentowanego repertuaru lub co najmniej 100 tytułów pełnometrażowych (lub 400 tytułów w przypadku festiwali filmów krótkometrażowych) pochodzi z krajów uczestniczących w komponencie MEDIA. Dodatkowo co najmniej połowa z tych filmów musi pochodzić z innego kraju niż ten, w którym odbywa się wydarzenie. Program festiwalu powinien być narodowo zróżnicowany pod kątem doboru repertuaru – w repertuarze muszą się znaleźć filmy z przynajmniej 15 różnych krajów uczestniczących w Programie Kreatywna Europa – komponent MEDIA.

Poza odpowiednim doborem filmowego menu, organizatorzy festiwalu muszą zaproponować również wydarzenia rozwijające edukację filmową, uwrażliwiające publiczność na kino europejskie i zademonstrować własną strategię budowania i angażowania widowni przed, w trakcie i po zakończeniu wydarzenia. Organizatorzy festiwali powinni móc pochwalić się efektywnością w poszerzaniu kręgu odbiorów europejskich filmów (szczególnie młodych widzów).

DZIAŁANIE 1: Wsparcie dla festiwali
Otwarte dla jednego podmiotu europejskiego.

DZIAŁANIE 2: Wsparcie dla europejskich sieci festiwali
Otwarte dla sieci europejskich, w skład których wchodzą lider oraz minimum 3 partnerów. Wszystkie podmioty muszą być prawnie ustanowione w różnych państwach uczestniczących w komponencie MEDIA.

Nieuprawnione są festiwale prezentujące niekwalifikujące się utwory, a więc reklamy, transmisje na żywo, seriale telewizyjne, teledyski, filmy zrealizowane telefonami komórkowymi i nienarracyjne dzieła artystyczne.

Z aplikowania wykluczone są także festiwale tematyczne, takie jak wydarzenia kulturalne, związane ze sztuką, technologią i nauką, a także wysoko wyspecjalizowane wydarzenia dotyczące specjalistycznych treści (np. turystyka, sport, ekologia, natura, środowisko, gastronomia, moda, zdrowie itp).

Wysokość dofinansowania

DZIAŁANIE 1: Dofinansowanie jest przyznawane w formie bezzwrotnego grantu, wyliczanego na podstawie liczby prezentowanych europejskich filmów. 4 filmy krótkometrażowe (poniżej 50 minut) są liczone jako jeden film pełnometrażowy. Dofinansowanie (ryczałt) wyliczane jest zgodnie z poniższym:

Festiwale filmów pełnometrażowych:

do 40 filmów europejskich = 27 000 euro

41- 60 filmów europejskich = 35 000 euro

61 – 80 filmów europejskich = 41 000 euro

81 – 100 filmów europejskich = 46 000 euro

101 – 120 filmów europejskich = 55 000 euro

121 – 200 filmów europejskich = 63 000 euro

powyżej200 filmów europejskich = 75 000 euro

Festiwale filmów krótkometrażowych:

do 150 filmów europejskich = 19 000 euro

150-250 filmów europejskich = 25 000 euro

powyżej 250 filmów europejskich = 33 000 euro

DZIAŁANIE 2: Dofinansowanie dla całej sieci może wynieść maksymalnie 180 000 euro, do 80% kosztów kwalifikowanych, z czego max. 30 000 euro dla jednego z partnerów w sieci.

Termin składania wniosków

23 kwietnia 2020, do godz. 17:00 czasu brukselskiego (Działanie 1 i Działanie 2)

Reklama