Fundusze - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Od 20 lat portal ngo.pl bezpłatnie pomaga organizacjom pozarządowym. Pomóż nam pomagać dalej. Wspieraj NGO w PL

Program "Kreatywna Europa" - kompotent "Media" - Festiwale filmowe - nowy termin składania wniosków

Reklama
Nabór od 18.02.2020 do 21.05.2020 17:00
Komisja Europejska
Łączny budżet 2,1 mln EUR
Od 60% do 80% dofinansowania
Dotacje od 19 tys. do 180 tys. EUR
Trwa nabór wniosków w programie "Kreatywna Europa" - komponent "Media", ustanowionym przez Komisję Europejską. Dofinansowanie skierowane jest do organizatorów festiwali filmowych, których przynajmniej 70% prezentowanego repertuaru lub co najmniej 100 tytułów pełnometrażowych (lub 400 tytułów w przypadku festiwali filmów krótkometrażowych) pochodzi z krajów uczestniczących w komponencie "Media". Nowy termin składania wniosków: 21 maja 2020 roku, do godz. 17:00 czasu brukselskiego.

Wnioskodawcą może być wyłącznie podmiot europejski, mający siedzibę w państwie uczestniczącym w komponencie MEDIA :

  • prywatne przedsiębiorstwo, organizacja nienastawiona na zysk
  • stowarzyszenie
  • organizacja dobroczynna
  • fundacja
  • organ samorządu lokalnego
  • rada miejska, itp.

Osoby fizyczne nie mogą ubiegać się o przyznanie dotacji.

Obszar dofinansowania skierowany do organizatorów festiwali filmowych, których przynajmniej 70% prezentowanego repertuaru lub co najmniej 100 tytułów pełnometrażowych (lub 400 tytułów w przypadku festiwali filmów krótkometrażowych) pochodzi z krajów uczestniczących w komponencie MEDIA. Dodatkowo co najmniej połowa z tych filmów musi pochodzić z innego kraju niż ten, w którym odbywa się wydarzenie. Program festiwalu powinien być narodowo zróżnicowany pod kątem doboru repertuaru – w repertuarze muszą się znaleźć filmy z przynajmniej 15 różnych krajów uczestniczących w Programie Kreatywna Europa – komponent MEDIA.

Poza odpowiednim doborem filmowego menu, organizatorzy festiwalu muszą zaproponować również wydarzenia rozwijające edukację filmową, uwrażliwiające publiczność na kino europejskie i zademonstrować własną strategię budowania i angażowania widowni przed, w trakcie i po zakończeniu wydarzenia. Organizatorzy festiwali powinni móc pochwalić się efektywnością w poszerzaniu kręgu odbiorów europejskich filmów (szczególnie młodych widzów).

DZIAŁANIE 1: Wsparcie dla festiwali
Otwarte dla jednego podmiotu europejskiego.

DZIAŁANIE 2: Wsparcie dla europejskich sieci festiwali
Otwarte dla sieci europejskich, w skład których wchodzą lider oraz minimum 3 partnerów. Wszystkie podmioty muszą być prawnie ustanowione w różnych państwach uczestniczących w komponencie MEDIA.

Nieuprawnione są festiwale prezentujące niekwalifikujące się utwory, a więc reklamy, transmisje na żywo, seriale telewizyjne, teledyski, filmy zrealizowane telefonami komórkowymi i nienarracyjne dzieła artystyczne.

Z aplikowania wykluczone są także festiwale tematyczne, takie jak wydarzenia kulturalne, związane ze sztuką, technologią i nauką, a także wysoko wyspecjalizowane wydarzenia dotyczące specjalistycznych treści (np. turystyka, sport, ekologia, natura, środowisko, gastronomia, moda, zdrowie itp).

Wysokość dofinansowania

DZIAŁANIE 1: Dofinansowanie jest przyznawane w formie bezzwrotnego grantu, wyliczanego na podstawie liczby prezentowanych europejskich filmów. 4 filmy krótkometrażowe (poniżej 50 minut) są liczone jako jeden film pełnometrażowy. Dofinansowanie (ryczałt) wyliczane jest zgodnie z poniższym:

Festiwale filmów pełnometrażowych:

do 40 filmów europejskich = 27 000 euro

41- 60 filmów europejskich = 35 000 euro

61 – 80 filmów europejskich = 41 000 euro

81 – 100 filmów europejskich = 46 000 euro

101 – 120 filmów europejskich = 55 000 euro

121 – 200 filmów europejskich = 63 000 euro

powyżej200 filmów europejskich = 75 000 euro

Festiwale filmów krótkometrażowych:

do 150 filmów europejskich = 19 000  euro

150-250 filmów europejskich = 25 000  euro

powyżej 250 filmów europejskich = 33 000  euro

DZIAŁANIE 2: Dofinansowanie dla całej sieci może wynieść maksymalnie 180 000 euro, do 80% kosztów kwalifikowanych, z czego max. 30 000 euro dla jednego z partnerów w sieci.

Termin składania wniosków 

21 maja 2020, do godz. 17:00 czasu brukselskiego (Działanie 1 i Działanie 2)

Reklama