Fundusze - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Od 20 lat portal ngo.pl bezpłatnie pomaga organizacjom pozarządowym. Pomóż nam pomagać dalej. Wspieraj NGO w PL

Edukacja globalna 2020. Regranting dla organizacji pozarządowych - trwa nabór

Reklama
Nabór od 17.02.2020 do 25.03.2020 13:00
Fundacja Edukacja dla Demokracji
Katarzyna Krzemińska, katarzyna.krzeminska@fed.org.pl, 601 477 077
Łączny budżet 460,5 tys. PLN
Do 90% dofinansowania
Dotacje do 35 tys. PLN
Organizacje pozarządowe
Fundacja Edukacja dla Demokracji zaprasza do składania wniosków w tegorocznej edycji konkursu dla organizacji pozarządowych na dofinansowanie projektów z zakresu edukacji globalnej. Nabór wniosków będzie trwał w dniach 17 lutego – 25 marca 2020 r.

Wśród docierających do nas codziennie przekazów medialnych coraz częściej przewijają się wątki dotyczące zmian klimatycznych, nierówności społecznych, nadmiernej konsumpcji czy nieodpowiedzialnej eksploatacji zasobów. Coraz więcej osób staje się świadomych naszego wpływu na taki stan rzeczy i istniejących powiązań między naszymi codziennymi wyborami a konsekwencjami o charakterze globalnym. W końcu – coraz pilniejsza staje się potrzeba podejmowania działań i zachęcania do tego innych. Tego typu tematyką zajmuje się właśnie edukacja globalna, stawiająca sobie za cel przekazywanie wiedzy na temat zachodzących procesów i budowanie w odbiorcach postawy odpowiedzialności za losy wspólnego świata. W ramach niniejszego konkursu grantowego można ubiegać się o dofinansowanie działań, które pozwolą ich odbiorcom lepiej rozumieć zachodzące globalnie procesy, rolę i wpływ jednostki oraz indywidualne sposoby zaangażowania na rzecz bardziej zrównoważonego i sprawiedliwego świata.

W konkursie można ubiegać się o dofinansowanie w 2 ścieżkach, w zależności od poziomu doświadczenia wnioskodawcy:

· W ścieżce A – od 20 000 zł do 35 000 zł (słownie: od dwudziestu do trzydziestu pięciu tysięcy złotych).

· W ścieżce B – do 8 000 zł (słownie: do ośmiu tysięcy złotych).

Łącznie rozdysponowana zostanie ponad 460 tys. zł. Projekty będą mogły być realizowane w terminie 1 maja – 30 listopada 2020 r.

Więcej szczegółów, w tym regulamin, link do generatora wniosków, odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania - na stronie http://fed.org.pl/globalna/oferta/

Projekt jest współfinansowany w ramach programu polskiej współpracy rozwojowej Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP.

Reklama