Fundusze - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Od 20 lat portal ngo.pl bezpłatnie pomaga organizacjom pozarządowym. Pomóż nam pomagać dalej. Wspieraj NGO w PL

Konkurs Funduszu Obywatelskiego - wspieranie lokalnych działań strażniczych w Polsce

Reklama
Nabór od 17.02.2020 do 16.03.2020 14:00
Fundusz Obywatelski przy Fundacji dla Polski
Łączny budżet 30 tys. PLN
Do 100% dofinansowania
Dotacje do 4,9 tys. PLN
Celem konkursu jest wzmocnienie skuteczności, trwałości i oddziaływania osób i podmiotów, które podejmują działania strażnicze. Zapraszamy osoby indywidualne lub grupy nieformalne oraz stowarzyszenia i fundacje z doświadczeniem w działaniach strażniczych do zgłaszania wniosków do 16 marca do godz. 14:00.

Obywatele sprawdzający, czy władza przestrzega prawa, dba o potrzeby obywatelek i obywateli, szanuje wspólne pieniądze i zawsze działa na rzecz interesu publicznego nazywani są strażnikami. Od ponad piętnastu lat mówi się w Polsce o potrzebie istnienia organizacji strażniczych. Takie organizacje powstają niezwykle rzadko. Nie znaczy to, że ruch strażniczy jest mały. Działania prowadzą jednak raczej grupy nieformalne, indywidualni aktywiści, blogerzy, dziennikarze czy też kilkuosobowe organizacje. Większość ruchu strażniczego jest zatem nieformalna, a co za tym idzie, całkowicie oparta na wolontariackiej pracy i pieniądzach osób, które działają. To zaś znacznie ogranicza możliwości rozwoju i wzmacniania działalności strażniczej.

W ramach konkursu Funduszu Obywatelskiego zachęcamy do składania wniosków szczególnie te podmioty, które już działają strażniczo i nie mają żadnych lub prawie żadnych szans na otrzymanie dofinansowania działalności z innych źródeł.

Zapraszamy:

  • zarejestrowane w Polsce stowarzyszenia (w tym zwykłe) i fundacje z doświadczeniem w działaniach strażniczych,
  • oraz osoby indywidualne lub grupy nieformalne z doświadczeniem w działaniach strażniczych, ale niedziałające w ramach organizacji prowadzących działania strażnicze

do przedstawienia wniosku prezentującego podejmowane przez nie działania z zakresu kontroli obywatelskiej, głównie na poziomie lokalnym.

W ramach konkursu planujemy wesprzeć działania zaplanowane do realizacji w roku 2020, będące stałą działalnością wnioskodawcy lub nawiązujące do niej, o następującym charakterze:

  • systematyczne działania strażnicze w danej gminie/regionie;
  • konkretne akcje strażnicze mające na celu wprowadzenie lokalnie zmiany w wybranym obszarze życia publicznego;
  • działania sieciujące strażników/strażniczki z różnych gmin w Polsce.

W ramach konkursu można ubiegać się o wsparcie w wysokości do 4900 zł. Na wsparcie działań strażniczych lub sieciujących w ramach konkursu przewidziano łącznie 30 000 zł.

Zgłoszenia przyjmujemy do 16 marca 2020 r. do godziny 14:00 poprzez system Witkac.

Więcej informacji o konkursie można znaleźć na stronie Funduszu Obywatelskiego. Zapraszamy!

Reklama