Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Wyłonienie organizatorów poszczególnych zadań w dziedzinie kultury fizycznej oraz bezpieczeństwa publicznego

Reklama
Nabór od 13.02.2020 do 06.03.2020 14:00
Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego
Łączny budżet 410,5 tys. PLN
Procent dofinansowania nieznany
Kwota dofinansowania nieznana
Młodzież, Dzieci
Zarząd Województwa Śląskiego ogłosił otwarty otwarty konkurs ofert na wyłonienie organizatorów poszczególnych zadań w dziedzinie kultury fizycznej oraz bezpieczeństwa publicznego z zakresu realizacji projektów, które zwyciężyły w głosowaniu mieszkańców w I edycji Marszałkowskiego Budżetu Obywatelskiego Województwa Śląskiego.

Wybrane zadania w ramach kultury fizycznej i bezpieczeństwa publicznego:

  1. Bezpieczne miasto - samoobrona dla każdego,

  2. Śląski Piknik rodzinny z hokejem na rolkach,

  3. Śląski HockeyLove - Warsztaty hokejowe na lodzie dla dzieci,

  4. Olimpiada przedszkolaka na Stadionie Śląskim,

  5. Bezpieczne wody Zagłębia.

Przewiduje się wybór i finansowanie organizatorów powyższych zadań - jeden operator do jednego zadania.

Cel konkursu

Powierzenie zadania publicznego Województwa Śląskiego w dziedzinie kultury fizycznej oraz bezpieczeństwa publicznego z zakresu realizacji projektów, które zwyciężyły w głosowaniu mieszkańców w I edycji Marszałkowskiego Budżetu Obywatelskiego Województwa Śląskiego, które będą realizowane od dnia podpisania umowy do 20.12.2020r.

Zadania przewidziane do finansowania/dofinansowania

Celem realizacji zadań jest zaspokojenie potrzeb, w tym podnoszenie poziomu życia mieszkańców regionu, wzmocnienie poczucia identyfikacji z regionem, rozwój społeczno-sportowy województwa.

Powierzenie zadań publicznych Województwa Śląskiego w dziedzinie kultury fizycznej oraz bezpieczeństwa publicznego, które będą realizowane w celu promocji sportu w tym propagowania projektów, jako wydarzeń sportowych i rekreacyjnych, których zadaniem będzie zwiększenie aktywności sportowej mieszkańców województwa śląskiego, aktywnego i zdrowego stylu życia oraz zapewnienie bezpieczeństwa osobom przebywającym nad akwenami. W I edycji Marszałkowskiego Budżetu Obywatelskiego Województwa Śląskiego konkurs będzie realizowany w 5 zadaniach:

1. Organizacji cyklu zajęć sportowych Bezpieczne miasto – samoobrona dla każdego, które będą realizowane w terminie od dnia podpisania umowy do 20.12.2020.

Cel: Promocja aktywności fizycznej, nauka techniki samoobrony oraz nauka udzielania pierwszej pomocy, treningi w zakresie samoobrony.

Obszar: Mieszkańcy powiatów bieruńsko- lędzińskiego, pszczyńskiego oraz miast
na prawach powiatu: Katowice, Mysłowice, Tychy.

Miejsce: w ramach obszaru realizacji zadania.

Beneficjent na potrzeby zadania, zapewni uczestnikom zajęć/treningów:

a) Umowy zlecenia/o dzieło za organizację treningów samoobrony oraz kursu udzielania pierwszej pomocy,

b) Reklamę zajęć/treningów,

c) Wynajem sprzętu,

d) Pokazy sztuk walki.

  1. Organizacji Śląskiego pikniku rodzinnego z hokejem na rolkach, który będzie realizowany w terminie od dnia podpisania umowy do 20.12.2020.

Cel: Organizacja turnieju mini hokeja na rolkach dla dzieci poprzez promocję, rozrywkę i miłe spędzanie czasu, jako alternatywę promocji zdrowego trybu życia w tym organizacja pikniku w celu integracji dzieci i rodziców z roczników 2010-2013.
W ramach projektu należy zapewnić dodatkowe atrakcje jak np.: wizyta znanej osobistości.

Obszar: Mieszkańcy powiatów: mikołowskiego, raciborskiego, rybnickiego,wodzisławskiego oraz miast na prawach powiatu: Żory, Rybnik, Jastrzębie Zdrój.

Miejsce: w ramach obszaru realizacji zadania.

Beneficjent na potrzeby realizacji zadania, zapewni uczestnikom pikniku/turnieju
mini hokeja na rolkach:

a) Przygotowanie pikniku i turnieju,

b) Materiały promocyjne,

c) Reklamę w mediach,

d) Wynajem hali,

e) Wynajem koszulek,

f) Umowy zlecenia/ o dzieło dotyczące realizacji zadania,

g) Wynagrodzenie dla obsługi technicznej,

h) Wyżywienie,

i) Nagrody rzeczowe, medale.

3. Organizacji Śląskiego HockeyLove - Warsztaty hokejowe na lodzie dla dzieci, które będą realizowane w terminie od dnia podpisania umowy do 20.12.2020.

Cel: Promocja hokeja na lodzie oraz aktywności fizycznej wśród dzieci i młodzieży. Organizacja warsztatów ma zapewnić i zachęcić dzieci do uprawnia tej dyscypliny sportu. Jest to szansa na dodatkowe treningi w tym doskonalenie i polepszenie umiejętności dzieci i młodzieży.

Obszar: Mieszkańcy powiatów: mikołowskiego, raciborskiego, rybnickiego,wodzisławskiego oraz miast na prawach powiatu: Żory, Rybnik, Jastrzębie Zdrój.

Miejsce: Lodowisko Jastor w Jastrzębiu- Zdroju.

Beneficjent na potrzeby realizacji zadania, zapewni uczestnikom treningów i warsztatów:

a) Projekty warsztatów,

b) Materiały promocyjne treningów i warsztatów,

c) Reklamę w mediach,

d) Wynajem lodowiska,

e) Wynagrodzenie trenerów,

f) Wypożyczenie sprzętów.

4. Organizacji Olimpiady przedszkolaka na Stadionie Śląskim, która będzie realizowana w terminie od dnia podpisania umowy do 20.12.2020.

Cel: Promocja aktywności fizycznej wśród dzieci i osób dorosłych. Zachęcenie dzieci i młodzieży do aktywnego spędzania wolnego czasu. Malowanie twarzy, pokaz piłkarski, dmuchańce, strefa aktywności.

Obszar: Mieszkańcy miast na prawach powiatu: Chorzów, Piekary Śląskie, Ruda Śląskie, Siemianowice Śląskie, Świętochłowice, Zabrze.

Miejsce: Stadion Śląski w Chorzowie.

Beneficjent na potrzeby realizacji zadania, zapewni uczestnikom pikniku:

a) Wynajem infrastruktury,

b) Organizację konkurencji,

c) Upominki i nagrody,

d) Promocję Województwa Śląskiego oraz pikniku,

e) Dodatkowe atrakcje.

5. Bezpieczne wody Zagłębia - zakup sprzętu niezbędnego do realizacji zadania, które będą realizowane w terminie od dnia podpisania umowy do 20.12.2020.

Cel: zwiększenie dostępności w sposób bezpieczny dla różnych form rekreacji, jako działania na rzecz rozwoju kultury fizycznej i turystyki oraz bezpieczeństwa publicznego.

Zadanie w części bezpieczeństwa biernego powinno przewidywać oznakowanie nawigacyjne zbiorników oraz podnieść standard walorów użytkowych, zwiększenia dostępności w sposób bezpieczny do różnych form rekreacji.

Obszar: Mieszkańcy powiatu będzińskiego, zawierciańskiego oraz miasta na prawach powiatu Dąbrowa Górnicza, Jaworzno, Sosnowiec.

Miejsce: Zbiornik Przeczyce (Mierzęcice), Zbiornik Kuźnica Warężyńska - Siewierz, Dąbrowa Górnicza (Pogoria 4).

Beneficjent na potrzeby realizacji zadania zapewni zakup sprzętu niezbędnego
do realizacji zadania:

a) Boje polietylenowe odosobnionego bezpieczeństwa - 20 sztuk.

b) Boje polietylenowe do oznakowania stref - 50 sztuk.

c) Tablice brzegowe z oznakowaniem zagrożeń odporne UV - 20 sztuk.

d) Pomosty regatowo - szkoleniowe 10m x 3m - 3 komplety.

e) Kajaki polietylenowe rodzinne 2 + 1 (rodzic + dziecko) - 4 sztuki.

f) Oznakowanie bezpieczeństwa montowane na boje, odporne UV - 50 sztuk.

Zakup sprzętu specjalistycznego oraz materiałów niezbędnych do realizacji zadania (wyszczególnienie zakupu). Wartość jednostkowa zakupu nie może przekroczyć 10 000 złotych brutto.

Oferty należy składać w terminie do 6 marca 2020 roku do godz.14:00.

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do 20 marca 2020 roku.

O zakwalifikowaniu oferty do konkursu decyduje,potwierdzona właściwą pieczęcią, data wpływu oferty do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego (Kancelaria Ogólna Urzędu Marszałkowskiego w Katowicach przy ul. Ligonia 46, p. 164 lub Biuro Zamiejscowe Urzędu Marszałkowskiego w Bielsku-Białej przy ul. Piastowskiej 40 oraz Częstochowie przy ul. Sobieskiego 7).

Reklama