Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).
Od 20 lat portal ngo.pl bezpłatnie pomaga organizacjom pozarządowym. Pomóż nam pomagać dalej. Wspieraj NGO w PL

Wyłonienie organizatorów poszczególnych zadań w dziedzinie kultury fizycznej oraz bezpieczeństwa publicznego

Reklama
Nabór od 13.02.2020 do 06.03.2020 14:00
Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego
Łączny budżet 410,5 tys. PLN
Procent dofinansowania nieznany
Kwota dofinansowania nieznana
Młodzież, Dzieci
Zarząd Województwa Śląskiego ogłosił otwarty otwarty konkurs ofert na wyłonienie organizatorów poszczególnych zadań w dziedzinie kultury fizycznej oraz bezpieczeństwa publicznego z zakresu realizacji projektów, które zwyciężyły w głosowaniu mieszkańców w I edycji Marszałkowskiego Budżetu Obywatelskiego Województwa Śląskiego.

Wybrane zadania w ramach kultury fizycznej i bezpieczeństwa publicznego:

1.    Bezpieczne miasto - samoobrona dla każdego,

2.    Śląski Piknik rodzinny z hokejem na rolkach,

3.    Śląski HockeyLove - Warsztaty hokejowe na lodzie dla dzieci,

4.    Olimpiada przedszkolaka na Stadionie Śląskim,

5.    Bezpieczne wody Zagłębia.

Przewiduje się wybór i finansowanie organizatorów powyższych zadań - jeden operator do jednego zadania.

Cel konkursu

Powierzenie zadania publicznego Województwa Śląskiego w dziedzinie kultury fizycznej oraz bezpieczeństwa publicznego z zakresu realizacji projektów, które zwyciężyły w głosowaniu mieszkańców w I edycji Marszałkowskiego Budżetu Obywatelskiego Województwa Śląskiego, które będą realizowane od dnia podpisania umowy do 20.12.2020r.

Zadania przewidziane do finansowania/dofinansowania

Celem realizacji zadań jest zaspokojenie potrzeb, w tym podnoszenie poziomu życia mieszkańców regionu, wzmocnienie poczucia identyfikacji z regionem, rozwój społeczno-sportowy województwa.

Powierzenie zadań publicznych Województwa Śląskiego w dziedzinie kultury fizycznej oraz bezpieczeństwa publicznego, które będą realizowane w celu promocji sportu w tym propagowania projektów, jako wydarzeń sportowych i rekreacyjnych, których zadaniem będzie zwiększenie aktywności sportowej mieszkańców województwa śląskiego, aktywnego i zdrowego stylu życia oraz zapewnienie bezpieczeństwa osobom przebywającym nad akwenami. W I edycji Marszałkowskiego Budżetu Obywatelskiego Województwa Śląskiego konkurs będzie realizowany w 5 zadaniach:

1Organizacji cyklu zajęć sportowych Bezpieczne miasto – samoobrona dla każdego, które będą realizowane w terminie od dnia podpisania umowy do 20.12.2020.

Cel: Promocja aktywności fizycznej, nauka techniki samoobrony oraz nauka udzielania pierwszej pomocy, treningi w zakresie samoobrony.

Obszar: Mieszkańcy powiatów bieruńsko- lędzińskiego, pszczyńskiego oraz miast 
na prawach powiatu: Katowice, Mysłowice, Tychy.

Miejsce: w ramach obszaru realizacji zadania.

Beneficjent na potrzeby zadania, zapewni uczestnikom zajęć/treningów:

a)    Umowy zlecenia/o dzieło za organizację treningów samoobrony oraz kursu udzielania pierwszej pomocy,

b)    Reklamę zajęć/treningów,

c)    Wynajem sprzętu,

d)    Pokazy sztuk walki.

  1. Organizacji Śląskiego pikniku rodzinnego z hokejem na rolkach, który będzie realizowany w terminie od dnia podpisania umowy do 20.12.2020.

Cel: Organizacja turnieju mini hokeja na rolkach dla dzieci poprzez promocję, rozrywkę i miłe spędzanie czasu, jako alternatywę promocji zdrowego trybu życia w tym organizacja pikniku w celu integracji dzieci i rodziców z roczników 2010-2013. 
W ramach projektu należy zapewnić dodatkowe atrakcje jak np.: wizyta znanej osobistości.

Obszar: Mieszkańcy powiatów: mikołowskiego, raciborskiego, rybnickiego,wodzisławskiego oraz miast na prawach powiatu: Żory, Rybnik, Jastrzębie Zdrój.

Miejsce: w ramach obszaru realizacji zadania.

Beneficjent na potrzeby realizacji zadania, zapewni uczestnikom pikniku/turnieju 
mini hokeja na rolkach:

a)    Przygotowanie pikniku i turnieju,

b)    Materiały promocyjne,

c)    Reklamę w mediach,

d)    Wynajem hali,

e)    Wynajem koszulek,

f)     Umowy zlecenia/ o dzieło dotyczące realizacji zadania,

g)    Wynagrodzenie dla obsługi technicznej,

h)    Wyżywienie,

i)      Nagrody rzeczowe, medale.

3. Organizacji Śląskiego HockeyLove - Warsztaty hokejowe na lodzie dla dzieci, które będą realizowane w terminie od dnia podpisania umowy do 20.12.2020.

Cel: Promocja hokeja na lodzie oraz aktywności fizycznej wśród dzieci i młodzieży. Organizacja warsztatów ma zapewnić i zachęcić dzieci do uprawnia tej dyscypliny sportu. Jest to szansa na dodatkowe treningi w tym doskonalenie i polepszenie umiejętności dzieci i młodzieży.

Obszar: Mieszkańcy powiatów: mikołowskiego, raciborskiego, rybnickiego,wodzisławskiego oraz miast na prawach powiatu: Żory, Rybnik, Jastrzębie Zdrój.

Miejsce: Lodowisko Jastor w Jastrzębiu- Zdroju.

Beneficjent na potrzeby realizacji zadania, zapewni uczestnikom treningów i warsztatów:

a)    Projekty warsztatów,

b)    Materiały promocyjne treningów i warsztatów,

c)    Reklamę w mediach,

d)    Wynajem lodowiska,

e)    Wynagrodzenie trenerów,

f)     Wypożyczenie sprzętów.

4. Organizacji Olimpiady przedszkolaka na Stadionie Śląskim, która będzie realizowana w terminie od dnia podpisania umowy do 20.12.2020.

Cel: Promocja aktywności fizycznej wśród dzieci i osób dorosłych. Zachęcenie dzieci i młodzieży do aktywnego spędzania wolnego czasu. Malowanie twarzy, pokaz piłkarski, dmuchańce, strefa aktywności.

Obszar: Mieszkańcy miast na prawach powiatu: Chorzów, Piekary Śląskie, Ruda Śląskie, Siemianowice Śląskie, Świętochłowice, Zabrze.

Miejsce: Stadion Śląski w Chorzowie.

Beneficjent na potrzeby realizacji zadania, zapewni uczestnikom pikniku:

a)    Wynajem infrastruktury,

b)    Organizację konkurencji,

c)    Upominki i nagrody,

d)    Promocję Województwa Śląskiego oraz pikniku,

e)    Dodatkowe atrakcje.

5. Bezpieczne wody Zagłębia - zakup sprzętu niezbędnego do realizacji zadania, które będą realizowane w terminie od dnia podpisania umowy do 20.12.2020.

Cel: zwiększenie dostępności w sposób bezpieczny dla różnych form rekreacji, jako działania na rzecz rozwoju kultury fizycznej i turystyki oraz bezpieczeństwa publicznego.

Zadanie w części bezpieczeństwa biernego powinno przewidywać oznakowanie nawigacyjne zbiorników oraz podnieść standard walorów użytkowych, zwiększenia dostępności w sposób bezpieczny do różnych form rekreacji.

Obszar: Mieszkańcy powiatu będzińskiego, zawierciańskiego oraz miasta na prawach powiatu Dąbrowa Górnicza, Jaworzno, Sosnowiec.

Miejsce: Zbiornik Przeczyce (Mierzęcice), Zbiornik Kuźnica Warężyńska - Siewierz, Dąbrowa Górnicza (Pogoria 4).

Beneficjent na potrzeby realizacji zadania zapewni zakup sprzętu niezbędnego 
do realizacji zadania:

a)    Boje polietylenowe odosobnionego bezpieczeństwa - 20 sztuk.

b)    Boje polietylenowe do oznakowania stref - 50 sztuk.

c)    Tablice brzegowe z oznakowaniem zagrożeń odporne UV - 20 sztuk.

d)    Pomosty regatowo - szkoleniowe 10m x 3m - 3 komplety.

e)    Kajaki polietylenowe rodzinne 2 + 1 (rodzic + dziecko) - 4 sztuki.

f)     Oznakowanie bezpieczeństwa montowane na boje, odporne UV - 50 sztuk.

Zakup sprzętu specjalistycznego oraz materiałów niezbędnych do realizacji zadania (wyszczególnienie zakupu). Wartość jednostkowa zakupu nie może przekroczyć 10 000 złotych brutto.

Oferty należy składać w terminie do 6 marca 2020 roku do godz.14:00.

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do 20 marca 2020 roku.

O zakwalifikowaniu oferty do konkursu decyduje,potwierdzona właściwą pieczęcią, data wpływu oferty do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego (Kancelaria Ogólna Urzędu Marszałkowskiego w Katowicach przy ul. Ligonia 46,  p. 164 lub Biuro Zamiejscowe Urzędu Marszałkowskiego w Bielsku-Białej przy ul. Piastowskiej 40 oraz Częstochowie przy ul. Sobieskiego 7).

Reklama