Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).
Reklama
Nabór od 14.02.2020 do 06.03.2020 15:30
Urząd Miasta Kielce
Łączny budżet 395 tys. PLN
Do 90% dofinansowania
Kwota dofinansowania nieznana
Rodzina, Kobiety
Prezydent Miasta Kielce ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację w roku 2020 zadań publicznych zleconych przez Miasto Kielce do realizacji organizacjom pozarządowym i innym podmiotom z zakresu: ochrony i promocji zdrowia.

Ogłoszenie zawiera również zadania wyłonione w Budżecie Obywatelskim.

Nieprzekraczalny termin składania ofert upływa w dniu 6 marca 2020 r.

Oferty należy składać do Biura ds. Partycypacji Społecznej w Wydziale Przedsiębiorczości i Komunikacji Społecznej, ul. Strycharska 6, pok. 6 lub drogą pocztową na ten sam adres w terminie j.w. Oferty należy składać w zamkniętej kopercie opatrzonej pieczęcią podmiotu składającego ofertę i nazwą zadania.

Reklama