Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).
Od 20 lat portal ngo.pl bezpłatnie pomaga organizacjom pozarządowym. Pomóż nam pomagać dalej. Wspieraj NGO w PL

Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego

Reklama
Nabór od 14.02.2020 do 06.03.2020 15:30
Urząd Miasta Kielce
Łączny budżet 317 tys. PLN
Do 90% dofinansowania
Kwota dofinansowania nieznana
Młodzież, Dorośli, Dzieci
Prezydent Miasta Kielce ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację w roku 2020 zadań publicznych zleconych przez Miasto Kielce do realizacji organizacjom pozarządowym i innym podmiotom z zakresu: kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego. Nieprzekraczalny termin składania ofert upływa 6 marca 2020 r.

Oferty należy składać  do Biura ds. Partycypacji Społecznej w Wydziale Przedsiębiorczości i Komunikacji Społecznej, ul. Strycharska 6, pok. 6  lub drogą pocztową na ten sam adres w terminie j.w.  Oferty należy składać w zamkniętej kopercie opatrzonej pieczęcią podmiotu składającego ofertę i nazwą zadania.

Reklama