Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Projekty z zakresu edukacji ekologicznej 2020

Reklama
Nabór od 14.02.2020 do 06.03.2020 15:30
Departament Ochrony Środowiska
Łączny budżet 100 tys. PLN
Do 90% dofinansowania
Dotacje do 60 tys. PLN
Urząd Miejski w Białymstoku, Departament Ochrony Środowiska ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pod nazwą: Projekty z zakresu edukacji ekologicznej 2020.
  1. Projekty z zakresu edukacji ekologicznej 2020

Wysokość środków

1) Działania mające na celu kształtowanie postaw przyjaznych środowisku, rozwijanie świadomości ekologicznej, działania proekologiczne oraz przedsięwzięcia związane z ochroną przyrody.

Istotą realizowanych działań winno być połączenie edukacji ekologicznej z praktycznymi działaniami na rzecz ochrony środowiska. Edukacja mieszkańców powinna być realizowana na wielu płaszczyznach i różnymi metodami.

60 000 zł

Zakładany rezultat działania 1:

Przygotowanie i przeprowadzenie fabularyzowanej gry terenowej dla mieszkańców Białegostoku, przy minimalnej liczbie uczestników 150.

2) Działania edukacyjne w zakresie ochrony środowiska przed hałasem

Informowanie, w jaki sposób człowiek może wpływać na jakość klimatu akustycznego, którego jest stałym elementem.

10 000 zł

Zakładany rezultat działania 2:

Przeprowadzenie akcji promującej poruszanie się rowerem lub innymi pojazdami poruszanymi siłami mięśni, przy minimalnej liczbie uczestników 100.

3) Działanie w zakresie ograniczania niskiej emisji.

Promowane będą oferty, które poza przekazaniem wiedzy teoretycznej będą zawierały również element praktyczny.

30 000 zł

Zakładany rezultat działania 3:

Przeprowadzenie projektu edukacyjnego, w którym weźmie udział minimum 50 uczestników.

Adresaci: mieszkańcy Białegostoku bez ograniczeń wiekowych.

 

Zadanie musi być zrealizowane w terminie od 10.03.2020 r. do 15.11.2020 r.

Dotacja nie może przekroczyć 90% całkowitych kosztów zadania.

Szczegółowy opis konkursu znajduje się na Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Białymstoku w zakładce Konkursy.

Informacja pochodzi z generatora wniosków Witkac.pl

Reklama