Fundusze - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Od 20 lat portal ngo.pl bezpłatnie pomaga organizacjom pozarządowym. Pomóż nam pomagać dalej. Wspieraj NGO w PL

Projekty z zakresu edukacji ekologicznej 2020

Reklama
Nabór od 14.02.2020 do 06.03.2020 15:30
Departament Ochrony Środowiska
Łączny budżet 100 tys. PLN
Procent dofinansowania nieznany
Dotacje do 60 tys. PLN
Urząd Miejski w Białymstoku, Departament Ochrony Środowiska ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pod nazwą: Projekty z zakresu edukacji ekologicznej 2020.
  1. Projekty z zakresu edukacji ekologicznej 2020

Wysokość środków

1) Działania mające na celu kształtowanie postaw przyjaznych środowisku, rozwijanie świadomości ekologicznej, działania proekologiczne oraz przedsięwzięcia związane z ochroną przyrody.

Istotą realizowanych działań winno być połączenie edukacji ekologicznej z praktycznymi działaniami na rzecz ochrony środowiska. Edukacja mieszkańców powinna być realizowana na wielu płaszczyznach i różnymi metodami.

60 000 zł

Zakładany rezultat działania 1:

Przygotowanie i przeprowadzenie fabularyzowanej gry terenowej dla mieszkańców Białegostoku, przy minimalnej liczbie uczestników 150.

2) Działania edukacyjne w zakresie ochrony środowiska przed hałasem

Informowanie, w jaki sposób człowiek może wpływać na jakość klimatu akustycznego, którego jest stałym elementem.

10 000 zł

Zakładany rezultat działania 2:

Przeprowadzenie akcji promującej poruszanie się rowerem lub innymi pojazdami poruszanymi siłami mięśni, przy minimalnej liczbie uczestników 100.

3) Działanie w zakresie ograniczania niskiej emisji.

Promowane będą oferty, które poza przekazaniem wiedzy teoretycznej będą zawierały również element praktyczny.

30 000 zł

Zakładany rezultat działania 3:

Przeprowadzenie projektu edukacyjnego, w którym weźmie udział minimum 50 uczestników.

Adresaci: mieszkańcy Białegostoku bez ograniczeń wiekowych.

 

Zadanie musi być zrealizowane w terminie od 10.03.2020 r. do 15.11.2020 r.

Dotacja nie może przekroczyć 90% całkowitych kosztów zadania.

Szczegółowy opis konkursu znajduje się na Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Białymstoku w zakładce Konkursy.

Informacja pochodzi z generatora wniosków Witkac.pl

Reklama