Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Nabór wniosków w ramach inicjatywy Music Moves Europe – działanie „Edukacja muzyczna”

Reklama
Nabór od 06.02.2020 do 06.04.2020 12:00
Komisja Europejska
Pytania związane z konkursem i jego wymogami należy kierować pod adres e-mail EAC-S53-MME-Musiceducation@ec.europa.eu.
Łączny budżet 300 tys. EUR
Do 80% dofinansowania
Dotacje do 30 tys. EUR
Młodzież, Dzieci
Komisja Europejska ogłosiła konkurs wniosków na realizację zadania „Edukacja muzyczna” („Music education and learning”) w ramach działania pilotażowego Music Moves Europe.

W ramach konkursu planowane jest wsparcie co najmniej 8 innowacyjnych programów edukacyjnych adresowanych do dzieci w wieku szkolnym (6-14 lat) w obszarze edukacji muzycznej i uczenia się – poprzez/dzięki współpracy/połączeniu sektora muzyki i edukacji w dziedzinie kultury/sztuki.

Głównym celem jest wsparcie i wzmacnianie włączania społecznego poprzez umożliwienie dzieciom dostępu do edukacji muzycznej i uczenia się – które inaczej nie miałyby takiej szansy. Włączanie społeczne zakłada zapewnienie niezbędnego wsparcia dla wszystkich uczących się adekwatnego do ich potrzeb, łącznie z zapewnieniem wsparcia osobom w trudnej sytuacji życiowej z nieuprzywilejowanych środowisk, migrantom czy ze środowiska migrantów lub ze specjalnymi potrzebami. Program zakłada także „wsparcie projektów na małą skalę, o wymiarze europejskim”, wspierających rozwój personalny etc., rozwój talentów, kreatywność, zaangażowanie/aktywność, integrację społeczną uczestników.

Aktywności możliwe w ramach projektu:

  • organizacja wspólnych narzędzi edukacyjnych takich jak: warsztaty/obozy/szkoły letnie
  • użycie narzędzi audiowizualnych i/lub cyfrowych
  • przygotowanie i uczestnictwo wydarzeń muzycznych takich jak: projekt społeczny, festiwal, parada, występ.

Konkurs jest adresowany do podmiotów posiadających osobowość prawną (organizacje/instytucje działające dla zysku i nienastawione na zysk; krajowe, regionalne lub lokalne władze publiczne; szkoły podstawowe i średnie, konserwatoria, organizatorzy wydarzeń muzycznych i/lub festiwali, reprezentanci organizacji z sektora muzycznego oraz edukacyjnego), posiadających wiedzę i doświadczenie w zakresie edukacji, znajomość sektora muzycznego oraz wiedzę i możliwości organizacji innowacyjnych projektów o europejskim zasięgu, mających siedzibę w krajach uprawnionych do udziału w programie Kreatywna Europa – komponent Kultura.

Wnioskodawcy mogą opracować i złożyć projekt jako samodzielnie działający operatorzy lub w ramach konsorcjów organizacji. Osoby fizyczne nie mogą ubiegać się o dofinansowanie.

Maksymalna kwota dofinansowania na projekt wynosi 30 000 € i może stanowić maksymalnie 80% całości budżetu projektu.

Termin składania projektów upływa 6 kwietnia 2020 roku, godzina 12:00 (czasu brukselskiego).

Szczegółowe wytyczne oraz dokumenty konkursowe, w tym formularz wniosku o dofinansowanie oraz obowiązkowe załączniki, które należy wraz z nim złożyć, znajdują się na stronie Komisji Europejskiej: konkurs music-education-and-learning

Reklama