Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).
Od 20 lat portal ngo.pl bezpłatnie pomaga organizacjom pozarządowym. Pomóż nam pomagać dalej. Wspieraj NGO w PL

Ostanie dni na składanie wniosków w ramach inicjatywy Music Moves Europe – działanie „Edukacja muzyczna”

Reklama
Nabór od 06.02.2020 do 30.04.2020 13:00
Komisja Europejska
Pytania związane z konkursem i jego wymogami należy kierować pod adres e-mail EAC-S53-MME-Musiceducation@ec.europa.eu
Łączny budżet 300 tys. EUR
Do 80% dofinansowania
Dotacje do 30 tys. EUR
Młodzież, Dzieci
Komisja Europejska ogłosiła konkurs wniosków na realizację zadania „Edukacja muzyczna” („Music education and learning”) w ramach działania pilotażowego Music Moves Europe.

W ramach konkursu planowane jest wsparcie co najmniej 8 innowacyjnych programów edukacyjnych adresowanych do dzieci w wieku szkolnym (6-14 lat) w obszarze edukacji muzycznej i uczenia się – poprzez/dzięki współpracy/połączeniu sektora muzyki i edukacji w dziedzinie kultury/sztuki. 

Głównym celem jest wsparcie i wzmacnianie włączania społecznego poprzez umożliwienie dzieciom dostępu do edukacji muzycznej i uczenia się – które inaczej nie miałyby takiej szansy. Włączanie społeczne zakłada zapewnienie niezbędnego wsparcia dla wszystkich uczących się adekwatnego do ich potrzeb, łącznie z zapewnieniem wsparcia osobom w trudnej sytuacji życiowej z nieuprzywilejowanych środowisk, migrantom czy ze środowiska migrantów lub ze specjalnymi potrzebami. Program zakłada także „wsparcie projektów na małą skalę, o wymiarze europejskim”, wspierających rozwój personalny etc., rozwój talentów, kreatywność, zaangażowanie/aktywność, integrację społeczną uczestników.

Aktywności możliwe w ramach projektu:

  • organizacja wspólnych narzędzi edukacyjnych takich jak: warsztaty/obozy/szkoły letnie
  • użycie narzędzi audiowizualnych i/lub cyfrowych
  • przygotowanie i uczestnictwo wydarzeń muzycznych takich jak: projekt społeczny, festiwal, parada, występ.

Konkurs jest adresowany do podmiotów posiadających osobowość prawną (organizacje/instytucje działające dla zysku i nienastawione na zysk; krajowe, regionalne lub lokalne władze publiczne; szkoły podstawowe i średnie, konserwatoria, organizatorzy wydarzeń muzycznych i/lub festiwali, reprezentanci organizacji z sektora muzycznego oraz edukacyjnego), posiadających wiedzę i doświadczenie w zakresie edukacji, znajomość sektora muzycznego oraz wiedzę i możliwości organizacji innowacyjnych projektów o europejskim zasięgu, mających siedzibę w krajach uprawnionych do udziału w programie Kreatywna Europa – komponent Kultura.

Wnioskodawcy mogą opracować i złożyć projekt jako samodzielnie działający operatorzy lub w ramach konsorcjów organizacji. Osoby fizyczne nie mogą ubiegać się o dofinansowanie.

Maksymalna kwota dofinansowania na projekt wynosi 30 000 € i może stanowić maksymalnie 80% całości budżetu projektu.

Termin składania projektów upływa 30 kwietnia 2020 roku, godzina 13:00 (czasu brukselskiego).

Szczegółowe wytyczne oraz dokumenty konkursowe, w tym formularz wniosku o dofinansowanie oraz obowiązkowe załączniki, które należy wraz z nim złożyć, znajdują się na stronie Komisji Europejskiej: konkurs music-education-and-learning

Reklama