Fundusze - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).
Od 20 lat portal ngo.pl bezpłatnie pomaga organizacjom pozarządowym. Pomóż nam pomagać dalej. Wspieraj NGO w PL

Zadanie publiczne w zakresie pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji...

Reklama
Zadanie publiczne w zakresie pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób w Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy w 2020 roku pod nazwą: pozyskiwanie, magazynowanie i dystrybucja darów rzeczowych i żywnościowych na terenie Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy
Nabór od 14.02.2020 do 09.03.2020 16:00
Dzielnica Praga-Północ
Łączny budżet 43,4 tys. PLN
Procent dofinansowania nieznany
Dotacje do 43,4 tys. PLN
Urząd Miasta Stołecznego Warszawy, Dzielnica Praga-Północ ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pod nazwą: Zadanie publiczne w zakresie pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób w Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy w 2020 roku pod nazwą: pozyskiwanie, magazynowanie i dystrybucja darów rzeczowych i żywnościowych na terenie Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy.
 1. zadanie musi uwzględniać pozyskiwanie artykułów żywnościowych i rzeczowych, zapewnienie odpowiedniego transportu, w tym dostosowanego do przewozu żywności,
 2. w przypadku pozyskania artykułów żywnościowych wymagających warunków chłodniczych konieczne jest zapewnienie odpowiednich warunków przechowywania, a w przypadku braku takich warunków konieczne jest wydanie artykułów w dniu pozyskania,
 3. magazyn żywności powinien być prowadzony zgodnie z zasadami higieny żywności,
 4. niezwłoczne dystrybuowanie żywności o krótkim terminie ważności,
 5. prowadzenie wydawania artykułów co najmniej 2 razy w tygodniu w wymiarze 4 godzin dziennie oraz na prośbę Wydziału Spraw Społecznych i Zdrowia dla Dzielnicy Praga-Północ w przypadku wystąpienia sytuacji wyjątkowych,
 6. przekazywanie artykułów żywnościowych i rzeczowych mieszkańcom na podstawie okazanego skierowania z Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Praga-Północ
  m.st. Warszawy,
 7. udzielanie jednorazowej pomocy bez skierowania z Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy z jednoczesnym obowiązkiem informowania Ośrodka, o każdym takim przypadku,
 8. współpraca z Ośrodkiem Pomocy Społecznej Dzielnicy Praga-Północ
  m.st. Warszawy w zakresie informowania o posiadanych artykułach i zrealizowanych skierowaniach, a także w sprawie bieżącej weryfikacji potrzeb odbiorców,
 9. prowadzenie ewidencji odbiorców, skali udzielonej pomocy każdemu odbiorcy oraz ewidencji przekazanych artykułów,
 10. dystrybucja musi obejmować mieszkańców m.st. Warszawy, a w szczególności mieszkańców Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy,
 11. lokal na terenie Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy (własny lub potwierdzony umową np. przyrzeczenia, najmu/użyczenia), umożliwiający prawidłową realizację zadania.

Informacja pochodzi z generatora wniosków Witkac.pl

Reklama