Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).
Reklama
Nabór od 13.02.2020 do 08.03.2020 23:59
Fundacja Ashoka oraz spółka Magovox
Martyna Markiewicz mmarkiewicz@ashoka.org
Łączny budżet 160 tys. PLN
Procent dofinansowania nieznany
Kwota dofinansowania nieznana
Mężczyźni, Kobiety
WzmocniONE to program wsparcia dla organizacji i grup nieformalnych działających na rzecz budowania równości płci w Polsce. W ramach programu 10 inicjatywom oferujemy wsparcie szkoleniowe, doradcze i wsparcie finansowe w wysokości 4.000 zł na przeprowadzenie pilotażu inicjatywy. Trzy spośród tych organizacji dodatkowo otrzymają wsparcie finansowe w wysokości 40.000 zł

Kobiety śpiewające w sprawie polskich rzek, przestrzeń dla zmęczonych aktywistek, edukatorzy pracujących z chłopcami, pismo dla dziewczynek oraz SPA dla matek dla osób z niepełnosprawnościami to tylko niektóre z finalistów lub laureatek programu WzmocniONE. Wszystkie te inicjatywy dążą do budowania świata równej godności płci.

Fundacja Ashoka i spółka Magovox do 8 marca 2020 czekają na zgłoszenia do trzeciej edycji programu.

Realizując cele Programu WzmocniONE chcemy między innymi:

  • wspierać inicjatywy budujące sprawczość dziewcząt i kobiet oraz pokazać, że zmiana sytuacji życiowej jest możliwa;
  • wspierać inicjatywy mające na celu samoorganizację społeczności skupionych dookoła wzmacniania dziewcząt i kobiet;
  • inspirować debatę na temat relacji płci w społeczeństwie.

Dlatego już po raz trzeci zapraszamy organizacje oraz grupy nieformalne do zgłaszania inicjatywy, których celem jest budowanie równej godności płci i proaktywne zmienianie otaczającego ich świata. Szukamy pomysłów, które:

· są nowe;

· adresują przyczyny problemu społecznego;

· mają potencjał replikowania i wpływu na system, którego dotyczą.

Zgłaszane inicjatywy powinny być oparte na sprawdzonej diagnozie danego problemu społecznego, a także przedstawiać spójne rozwiązanie. Przy wyborze wniosków będą też brane pod uwagę doświadczenie i motywacja zespołu.

Spośród zgłoszonych pomysłów zostanie wybrane 10 finałowych inicjatyw. Wybrane inicjatywy otrzymują wsparcie szkoleniowe i doradcze. Inicjatywy otrzymają także wsparcie finansowe w wysokości 4.000 zł na przeprowadzenie pilotażu działania. W końcowej fazie programu trzy inicjatywy otrzymają wsparcie finansowe w wysokości 40.000 zł.

Szczegółowe informacje, w tym regulamin programu oraz formularz rekrutacyjny dostępne są na stronie: http://ashoka-cee.org/wzmocnione/. Zapraszamy do śledzenia informacji na FB: stronie programu lub wydarzenia.

Reklama