Fundusze - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).
Od 20 lat portal ngo.pl bezpłatnie pomaga organizacjom pozarządowym. Pomóż nam pomagać dalej. Wspieraj NGO w PL

WzmocniONE - ostatnie dni na złożenie wniosku

Reklama
Nabór od 13.02.2020 do 08.03.2020 23:59
Fundacja Ashoka oraz spółka Magovox
Martyna Markiewicz mmarkiewicz@ashoka.org
Łączny budżet 160 tys. PLN
Procent dofinansowania nieznany
Kwota dofinansowania nieznana
Mężczyźni, Kobiety
WzmocniONE to program wsparcia dla organizacji i grup nieformalnych działających na rzecz budowania równości płci w Polsce. W ramach programu 10 inicjatywom oferujemy wsparcie szkoleniowe, doradcze i wsparcie finansowe w wysokości 4.000 zł na przeprowadzenie pilotażu inicjatywy. Trzy spośród tych organizacji dodatkowo otrzymają wsparcie finansowe w wysokości 40.000 zł

Kobiety śpiewające w sprawie polskich rzek, przestrzeń dla zmęczonych aktywistek, edukatorzy pracujących z chłopcami, pismo dla dziewczynek oraz SPA dla matek dla osób z niepełnosprawnościami to tylko niektóre z finalistów lub laureatek programu WzmocniONE. Wszystkie te inicjatywy dążą do budowania świata równej godności płci.

Fundacja Ashoka i spółka Magovox do 8 marca 2020 czekają na zgłoszenia do trzeciej edycji programu.

Realizując cele Programu WzmocniONE chcemy między innymi:

  • wspierać inicjatywy budujące sprawczość dziewcząt i kobiet oraz pokazać, że zmiana sytuacji życiowej jest możliwa;
  • wspierać inicjatywy mające na celu samoorganizację społeczności skupionych dookoła wzmacniania dziewcząt i kobiet;
  • inspirować debatę na temat relacji płci w społeczeństwie.

Dlatego już po raz trzeci zapraszamy organizacje oraz grupy nieformalne do zgłaszania inicjatywy, których celem jest budowanie równej godności płci i proaktywne zmienianie otaczającego ich świata. Szukamy pomysłów, które:

·        są nowe;

·        adresują przyczyny problemu społecznego;

·        mają potencjał replikowania i wpływu na system, którego dotyczą.

Zgłaszane inicjatywy powinny być oparte na sprawdzonej diagnozie danego problemu społecznego, a także przedstawiać spójne rozwiązanie. Przy wyborze wniosków będą też brane pod uwagę doświadczenie i motywacja zespołu.

Spośród zgłoszonych pomysłów zostanie wybrane 10 finałowych inicjatyw. Wybrane inicjatywy otrzymują wsparcie szkoleniowe i doradcze. Inicjatywy otrzymają także wsparcie finansowe w wysokości 4.000 zł na przeprowadzenie pilotażu działania. W końcowej fazie programu trzy inicjatywy otrzymają wsparcie finansowe w wysokości 40.000 zł.

Szczegółowe informacje, w tym regulamin programu oraz formularz rekrutacyjny dostępne są na stronie: http://ashoka-cee.org/wzmocnione/. Zapraszamy do śledzenia informacji na FB: stronie programu lub wydarzenia.

Reklama