Fundusze - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).
Od 20 lat portal ngo.pl bezpłatnie pomaga organizacjom pozarządowym. Pomóż nam pomagać dalej. Wspieraj NGO w PL

Konkurs ofert: Ekologiczny styl życia – edukacja w gminie Głubczyce i w gminie Prudnik

Reklama
Nabór od 11.02.2020 do 03.03.2020 15:30
Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego
Łączny budżet 150 tys. PLN
Procent dofinansowania nieznany
Kwota dofinansowania nieznana
Zarząd Województwa Opolskiego ogłosił otwarty konkurs ofert na wykonanie przez organizacje i inne uprawnione podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego w roku 2020 zadań publicznych związanych z realizacją zadań Samorządu Województwa Opolskiego w roku 2020 w zakresie zapewnienia porządku i bezpieczeństwa publicznego w województwie opolskim z zakresu realizacji projektu „Ekologiczny styl życia – edukacja w gminie Głubczyce i w gminie Prudnik” w ramach III edycji Marszałkowskiego Budżetu Obywatelskiego Województwa Opolskiego.

W ramach priorytetu wspieranie działań na rzecz zapewnienia porządku i bezpieczeństwa publicznego zakresem zadań objęte zostają następujące obszary tematyczne:

a) Realizowanie inicjatyw edukacyjnych i wychowawczych na rzecz dzieci i młodzieży z terenu województwa opolskiego

b) Wspieranie i inicjowanie działań na rzecz środowisk młodzieżowych.2.Wykonanie zadania odbywa się poprzez realizację przedłożonej oferty realizacji zadania.

Zlecenie realizacji zadania publicznego nastąpi w trybie powierzenia wykonania zadania, wraz z udzieleniem dotacji na finansowanie jego realizacji.

W ramach konkursu przewiduje się realizację w roku 2020następującego projektu:a)„Ekologiczny styl życia – edukacja w gminie Głubczyce i w gminie Prudnik” wybranego w ramach III edycji Marszałkowskiego Budżetu Obywatelskiego Województwa Opolskiego na rok 2020 (uchwała nr 1510/2019 ZWO z dnia 11 października 2019 r.).

Ofertę dotyczącą powierzenia realizacji zadania publicznego Województwa w dziedzinie edukacji, nauki, kształcenia i wychowania należy złożyć w dwóch wersjach o tej samej, spójnej sumie kontrolnej:

1)w wersji elektronicznej w aplikacji Generator eNGO dostępnej na stronie: opolskie.engo.org.pl,

2)w wersji papierowej wygenerowanej z wersji elektronicznej w pliku PDF, w zamkniętej kopercie do dnia 3 marca 2020 r. do godz. 15:30 w Kancelarii Ogólnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego, ul. Piastowska 14–Ostrówek pok. nr 3 lub w sekretariacie Departamentu Edukacji i Rynku Pracy, ul. Piastowska 17 w Opolu.

O zachowaniu terminu decyduje data wpływu oferty w wersji elektronicznej i papierowej do Urzędu.

Reklama