Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Organizowanie imprez sportowo - rekreacyjnych w 2020 roku

Reklama
Nabór od 13.02.2020 do 04.03.2020 16:00
Dzielnica Białołęka
Łączny budżet 130 tys. PLN
Procent dofinansowania nieznany
Kwota dofinansowania nieznana
Urząd Miasta Stołecznego Warszawy, Dzielnica Białołęka ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pod nazwą: Organizowanie imprez sportowo - rekreacyjnych w 2020 roku.

Zadanie obejmuje:

- organizację ogólnodostępnych imprez sportowych (memoriałów, turniejów, zawodów, mitingów, wyścigów), w szczególności w dyscyplinach olimpijskich lub zaliczanych do Ogólnopolskiego Systemu Sportu Młodzieżowego o wymiarze dzielnicowym i ponaddzielnicowym (organizowane imprezy o charakterze typowo sportowym muszą posiadać element współzawodnictwa m.in. przewidywać udział innych klubów sportowych. Nie dopuszcza się organizacji imprez dla zawodników pochodzących wyłącznie z jednego klubu);

- organizację festynów o charakterze rodzinnym i innych imprez sportowo – rekreacyjnych mających charakter powszechności i ogólnodostępności;

- organizację amatorskich turniejów w grach zespołowych i innych turniejów dla amatorów mających charakter powszechności i ogólnodostępności;

 

Zadanie adresowane do znacznej liczby odbiorców, w tym dzieci i młodzieży oraz mieszkańców m.st. Warszawy, w szczególności mieszkańców Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy.

 

Koszty kwalifikowane w ramach realizacji zadania  

(z dotacji, środków własnych, środków z innych źródeł, w tym wpłat i opłat adresatów zadania publicznego oraz  koszty do pokrycia z wkładu osobowego, w tym pracy społecznej członków i świadczeń wolontariuszy)

 

I: koszty merytoryczne realizacji działań:

 • wynajem obiektów/terenów sportowo – rekreacyjnych do realizacji zadania,
 • wynajem urządzeń sportowych i rekreacyjnych w przypadku organizacji pikników, festynów o charakterze rodzinnym, czy też sprzętu i urządzeń niezbędnych do przeprowadzenia imprezy,
 • zakup pucharów, medali i dyplomów dla uczestników,
 • zakup drobnych upominków rzeczowych,
 • zakup drobnego sprzętu sportowego,
 • ubezpieczenie OC organizatora imprezy,
 • ubezpieczenie NNW uczestników imprezy,
 • zabezpieczenie medyczne, realizowane przez osoby posiadające odpowiednie uprawnienia,
 • inne, podlegające akceptacji Wydziału Sportu i Rekreacji dla Dzielnicy Białołęka

II: Koszty administracyjne:

 - obsługa administracyjna, obsługa finansowo-księgowa, której koszty finansowane
z dotacji nie mogą przekroczyć 5% dotacji.

-  przygotowanie lub zakup materiałów promocyjnych (wyłącznie: plakaty, banery, roll-up) z informacją o współfinansowaniu zadania przez m.st. Warszawa, których koszty finansowane z dotacji nie mogą przekroczyć 5% dotacji.

 

Przy ocenie ofert będzie brane pod uwagę:

 • spełnienie obowiązku ubezpieczenia OC organizatora imprezy w związku
  z prowadzoną działalnością statutową oraz posiadanym mieniem;
 • wyniki przeprowadzonych kontroli merytorycznych lub finansowych zadań publicznych (wyniki będą brane pod uwagę w ramach oceny kryterium „Możliwość realizacji zadania publicznego przez oferenta);
 • doświadczenie w organizacji podobnych zadań kierowanych do szerokiej grupy uczestników i widzów, w tym doświadczenie w organizacji imprez sportowych
  o charakterze międzynarodowym, ogólnopolskim, wojewódzkim;
 • zapewnienie wykwalifikowanej kadry do realizacji zadania;
 • liczba uczestników biorących udział w zadaniu, przekrój kategorii wiekowych, liczba roczników; w przypadku imprez o zasięgu międzynarodowym - liczba reprezentacji zagranicznych;
 • udział w zawodach czołowych zawodników danej dyscypliny;
 • różnorodność form promocji, zaangażowanie mediów (Internet, prasa, radio, telewizja)
 • dotychczasowa współpraca oferenta z Dzielnicą Białołęka m.st. Warszawy;
 • koszt realizacji zadania wraz z kalkulacją finansową;

Informacja pochodzi z generatora wniosków Witkac.pl

Reklama