Fundusze - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Od 20 lat portal ngo.pl bezpłatnie pomaga organizacjom pozarządowym. Pomóż nam pomagać dalej. Wspieraj NGO w PL

Organizowanie imprez sportowo - rekreacyjnych w 2020 roku

Reklama
Nabór od 13.02.2020 do 04.03.2020 16:00
Dzielnica Białołęka
Łączny budżet 130 tys. PLN
Procent dofinansowania nieznany
Kwota dofinansowania nieznana
Urząd Miasta Stołecznego Warszawy, Dzielnica Białołęka ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pod nazwą: Organizowanie imprez sportowo - rekreacyjnych w 2020 roku.

Zadanie obejmuje:

- organizację ogólnodostępnych imprez sportowych (memoriałów, turniejów, zawodów, mitingów, wyścigów), w szczególności w dyscyplinach olimpijskich lub zaliczanych do Ogólnopolskiego Systemu Sportu Młodzieżowego o wymiarze dzielnicowym i ponaddzielnicowym (organizowane imprezy o charakterze typowo sportowym muszą posiadać element współzawodnictwa m.in. przewidywać udział innych klubów sportowych. Nie dopuszcza się organizacji imprez dla zawodników pochodzących wyłącznie z jednego klubu);

- organizację festynów o charakterze rodzinnym i innych imprez sportowo – rekreacyjnych mających charakter powszechności i ogólnodostępności;

- organizację amatorskich turniejów w grach zespołowych i innych turniejów dla amatorów mających charakter powszechności i ogólnodostępności;

 

Zadanie adresowane do znacznej liczby odbiorców, w tym dzieci i młodzieży oraz mieszkańców m.st. Warszawy, w szczególności mieszkańców Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy.

 

Koszty kwalifikowane w ramach realizacji zadania  

(z dotacji, środków własnych, środków z innych źródeł, w tym wpłat i opłat adresatów zadania publicznego oraz  koszty do pokrycia z wkładu osobowego, w tym pracy społecznej członków i świadczeń wolontariuszy)

 

I: koszty merytoryczne realizacji działań:

 • wynajem obiektów/terenów sportowo – rekreacyjnych do realizacji zadania,
 • wynajem urządzeń sportowych i rekreacyjnych w przypadku organizacji pikników, festynów o charakterze rodzinnym, czy też sprzętu i urządzeń niezbędnych do przeprowadzenia imprezy,
 • zakup pucharów, medali i dyplomów dla uczestników,
 • zakup drobnych upominków rzeczowych,
 • zakup drobnego sprzętu sportowego,
 • ubezpieczenie OC organizatora imprezy,
 • ubezpieczenie NNW uczestników imprezy,
 • zabezpieczenie medyczne, realizowane przez osoby posiadające odpowiednie uprawnienia,
 • inne, podlegające akceptacji Wydziału Sportu i Rekreacji dla Dzielnicy Białołęka

II: Koszty administracyjne:

 - obsługa administracyjna, obsługa finansowo-księgowa, której koszty finansowane
z dotacji nie mogą przekroczyć 5% dotacji.

-  przygotowanie lub zakup materiałów promocyjnych (wyłącznie: plakaty, banery, roll-up) z informacją o współfinansowaniu zadania przez m.st. Warszawa, których koszty finansowane z dotacji nie mogą przekroczyć 5% dotacji.

 

Przy ocenie ofert będzie brane pod uwagę:

 • spełnienie obowiązku ubezpieczenia OC organizatora imprezy w związku
  z prowadzoną działalnością statutową oraz posiadanym mieniem;
 • wyniki przeprowadzonych kontroli merytorycznych lub finansowych zadań publicznych (wyniki będą brane pod uwagę w ramach oceny kryterium „Możliwość realizacji zadania publicznego przez oferenta);
 • doświadczenie w organizacji podobnych zadań kierowanych do szerokiej grupy uczestników i widzów, w tym doświadczenie w organizacji imprez sportowych
  o charakterze międzynarodowym, ogólnopolskim, wojewódzkim;
 • zapewnienie wykwalifikowanej kadry do realizacji zadania;
 • liczba uczestników biorących udział w zadaniu, przekrój kategorii wiekowych, liczba roczników; w przypadku imprez o zasięgu międzynarodowym - liczba reprezentacji zagranicznych;
 • udział w zawodach czołowych zawodników danej dyscypliny;
 • różnorodność form promocji, zaangażowanie mediów (Internet, prasa, radio, telewizja)
 • dotychczasowa współpraca oferenta z Dzielnicą Białołęka m.st. Warszawy;
 • koszt realizacji zadania wraz z kalkulacją finansową;

Informacja pochodzi z generatora wniosków Witkac.pl

Reklama