Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego

Reklama
Nabór od 11.02.2020 do 03.03.2020 15:30
Urząd Miasta Kielce
Łączny budżet 385 tys. PLN
Procent dofinansowania nieznany
Kwota dofinansowania nieznana
Prezydent Miasta Kielce ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację w roku 2020  zadań publicznych zleconych przez  Miasto Kielce do realizacji organizacjom pozarządowym i innym podmiotom z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego.

Ogłoszenie zawiera wyłącznie zadania wyłonione w ramach Budżetu Obywatelskiego.

Nieprzekraczalny termin składania ofert upływa w dniu 3 MARCA 2020 r.

Oferty należy składać do Biura ds. Partycypacji Społecznej w Wydziale Przedsiębiorczości i Komunikacji Społecznej, ul. Strycharska 6, pok. 6 lub drogą pocztową na ten sam adres w terminie j.w. Oferty należy składać w zamkniętej kopercie opatrzonej pieczęcią podmiotu składającego ofertę i nazwą zadania.

Reklama