Fundusze - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).
Od 20 lat portal ngo.pl bezpłatnie pomaga organizacjom pozarządowym. Pomóż nam pomagać dalej. Wspieraj NGO w PL

Otwarty konkurs ofert z zakresu podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej oraz pielęgnowanie polskości w 2020...

Reklama
Otwarty konkurs ofert z zakresu podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej oraz pielęgnowanie polskości w 2020 roku
Nabór od 13.02.2020 do 06.03.2020 15:30
Biuro Dialogu Społecznego i Pożytku Publicznego
Łączny budżet 30 tys. PLN
Procent dofinansowania nieznany
Dotacje do 6 tys. PLN
Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego, Biuro Dialogu Społecznego i Pożytku Publicznego ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pod nazwą: Otwarty konkurs ofert z zakresu podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej oraz pielęgnowanie polskości w 2020 roku..

 

Otwarty konkurs ofert obejmuje realizację następujących zadań z zakresu: podtrzymywanie  i upowszechnianie tradycji narodowej oraz pielęgnowanie polskości:

  1. Współpraca ze środowiskami kombatantów, weteranów i osób represjonowanych przy organizacji spotkań, konferencji i innych wydarzeń mających na celu podtrzymywanie  i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwój świadomości narodowej, szczególnie z udziałem młodzieży szkolnej;
  2. Działalność dokumentacyjna związana z kultywowaniem i upowszechnianiem tradycji walk
    o niepodległość i suwerenność Rzeczypospolitej Polskiej oraz pamięci o kombatantach i o ofiarach wojny i okresu powojennego.

 

Informacja pochodzi z generatora wniosków Witkac.pl

Reklama