Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Otwarty konkurs ofert - POLITYKA SENIORALNA

Reklama
Nabór od 13.02.2020 do 06.03.2020 23:59
Zarząd Województwa Mazowieckiego
Dodatkowych informacji udzielają pracownicy Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej – Wydział Polityki Senioralnej, nr tel.: 22 622 42 32 w. 43.
Łączny budżet 2,3 mln PLN
Do 90% dofinansowania
Kwota dofinansowania nieznana
Seniorzy
Uchwałą nr 203/105/20 z dnia 10 lutego 2020 r. Zarząd Województwa Mazowieckiego ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację w 2020 r. niektórych zadań publicznych Województwa Mazowieckiego w obszarze „Działalność na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym”.

Zadania publiczne do realizacji w otwartym konkursie ofert opracowane zostały w oparciu o „Strategię Polityki Społecznej Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020” oraz „Wojewódzki Program Polityki Senioralnej na lata 2019-2021”. Są odpowiedzią na postępujący proces starzenia się populacji, co wymaga podjęcia wielokierunkowych działań, których głównym celem jest zapewnienie godnego starzenia się poprzez poprawę jakości życia oraz tworzenie warunków do aktywności społecznej.

Szczegóły w ogłoszeniu konkursowym.

Źródło: Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej
Reklama