Fundusze - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Od 20 lat portal ngo.pl bezpłatnie pomaga organizacjom pozarządowym. Pomóż nam pomagać dalej. Wspieraj NGO w PL

Konkursu ofert: Turystyka i krajoznawstwo

Reklama
Nabór od 11.02.2020 do 02.03.2020 15:30
Urząd Miasta Kielce
Łączny budżet 143,2 tys. PLN
Do 90% dofinansowania
Kwota dofinansowania nieznana
Prezydent Miasta Kielce ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację w roku 2020 zadań publicznych zleconych przez Miasto Kielce do realizacji organizacjom pozarządowym i innym podmiotom z zakresu turystyki i krajoznawstwa.

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie internetowej urzędu: patrz poniżej "Pokaż stronę programu".

Reklama