Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Konkursu ofert: Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym

Reklama
Nabór od 06.02.2020 do 27.02.2020 15:30
Urząd Miasta Kielce
Łączny budżet 490 tys. PLN
Do 90% dofinansowania
Kwota dofinansowania nieznana
Młodzież, Dzieci
Prezydent Miasta Kielce ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację w roku 2020 zadań publicznych zleconych przez Miasto Kielce do realizacji organizacjom pozarządowym i innym podmiotom z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym.

Nieprzekraczalny termin składania ofert upływa w dniu 27 LUTEGO 2020 r.

Oferty należy składać do Biura ds. Partycypacji Społecznej w Wydziale Przedsiębiorczości i Komunikacji Społecznej, ul. Strycharska 6, pok. 6 lub drogą pocztową na ten sam adres w terminie j.w.

Oferty należy składać w zamkniętej kopercie opatrzonej pieczęcią podmiotu składającego ofertę i nazwą zadania.

Reklama