Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).
Od 20 lat portal ngo.pl bezpłatnie pomaga organizacjom pozarządowym. Pomóż nam pomagać dalej. Wspieraj NGO w PL

Obszar „Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych”, zadanie 2. Wspieranie rozwoju gospodyń aktywnych społecznie

Reklama
Nabór od 17.02.2020 do 31.05.2020 23:59
Wydział Rolnictwa, Żywności i Rozwoju Obszarów Wiejskich
Łączny budżet 1,05 mln PLN
Procent dofinansowania nieznany
Dotacje do 5 tys. PLN
Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego, Wydział Rolnictwa, Żywności i Rozwoju Obszarów Wiejskich ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pod nazwą: Obszar „Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych”, zadanie 2. Wspieranie rozwoju gospodyń aktywnych społecznie.

W związku wejściem w życie w dniu 13 marca 2020 r. rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego (Dz. U. poz. 433, z późn. zm.), wprowadzającego w okresie od dnia 14 marca 2020 r. do odwołania na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stan zagrożenia epidemicznego w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2, Zarząd Województwa Mazowieckiego uchwałą nr 410/116/20 z dnia 18.03.2020 r. podjął decyzję o zmianie terminów składania i rozstrzygnięcia naboru ofert konkursie w obszarze „Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych” zadanie 2. Wspieranie rozwoju gospodyń aktywnych społecznie. 

Oferent może złożyć nie więcej niż 1 ofertę w konkursie. Maksymalna kwota dofinansowania dla jednej oferty wynosi do 5 000,00 zł. Oferty, które w toku oceny merytorycznej uzyskają mniej niż 70 punktów, nie mogą być rekomendowane do uzyskania dotacji.

Kosztami możliwymi do poniesienia w ramach realizacji zadań określonych w ofertach konkursowych są koszty zakupu sprzętu i wyposażenia do stworzenia zaplecza technicznego niezbędnego do działania danej organizacji pozarządowej.

Koszty te muszą stanowić 100% kwoty dotacji.

Najważniejsze terminy:

Składanie ofert: od 17 lutego do 31 maja 2020 r.

Wyniki oceny formalnej: 17 czerwca 2020 r. a dniem 24 czerwca 2020 r.​

Rozstrzygnięcie konkursu: do 5 sierpnia 2020 r.

Zadania mogą być realizowane w terminie: od 5 sierpnia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r.

Informacja pochodzi z generatora wniosków Witkac.pl

Reklama