Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).
Od 20 lat portal ngo.pl bezpłatnie pomaga organizacjom pozarządowym. Pomóż nam pomagać dalej. Wspieraj NGO w PL

Otwarty konkurs dotacyjny w ramach ROHiS 2020

Reklama
Nabór od 10.02.2020 do 24.02.2020 14:00
Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego
Łączny budżet 29,1 mln PLN
Do 100% dofinansowania
Dotacje do 22 mln PLN
Młodzież, Dzieci
Startuje otwarty konkurs dotacyjny w ramach Rządowego Programu Wsparcia Rozwoju Organizacji Harcerskich i Skautowych na lata 2018-2030.

Wnioski można składać od 10 lutego 2020 r. od godz. 12.00 do 24 lutego 2020 r. (tylko do godz. 14.00!) poprzez System Obsługi Dotacji dostępny na stronie: https://generator.niw.gov.pl/.

Rządowy Program Wsparcia Rozwoju Organizacji Harcerskich i Skautowych na lata 2018-2030 (ROHiS) przewiduje wsparcie organizacji harcerskich jako strategicznych partnerów państwa w dziele wychowania młodych ludzi. Program ma zapewnić stabilność ruchowi harcerskiemu, który łącząc tradycję i nowoczesność, umożliwia harmonijny rozwój kolejnych pokoleń młodych Polaków.

Określone zostały dwa główne zadania Programu:

 • wsparcie kształcenia i działań programowych w organizacjach harcerskich:
  • kształcenie metodyczne wychowawców,
  • kształcenie metodyczne osób niepełnoletnich,
  • kształcenie specjalistyczne,
  • praktyki edukacyjne – projekty wychowawcze,
 • wsparcie instytucjonalne organizacji harcerskich:
  • organizacje harcerskie, jako partner strategiczny państwa,
  • promocja ruchu harcerskiego w mediach publicznych,
  • rozwój potencjału organizacyjnego i infrastrukturalnego organizacji harcerskich,
  • budowa systemu współpracy z sektorem przedsiębiorstw,
  • konsolidacja środowisk harcerskich i skautowych.

Spodziewane efekty Programu to:

 • wzrost liczby młodych osób, które podejmą dobrowolną pracę w organizacjach harcerskich,
 • wzrost poziomu umiejętności, kompetencji i kwalifikacji wychowawców, dzieci i młodzieży zaangażowanych w działalność harcerską,
 • wzrost skuteczności i jakości działalności programowej oraz umocnienie potencjału organizacjach harcerskich,
 • wzmocnienie współpracy organizacji harcerskich oraz podmiotów sektora publicznego.

O dotację w ramach Konkursu mogą się ubiegać organizacje harcerskie – stowarzyszenia posiadające osobowość prawną, zarejestrowane na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, objęte Protektoratem Prezydenta RP, pracujące harcerską metodą wychowawczą. O dotację mogą ubiegać się również organizacje nieobjęte Protektoratem pod warunkiem, że ich praca harcerską metodą wychowawczą została potwierdzona przez organizację objętą Protektoratem. W takim przypadku potwierdzenie zostaje załączone do wniosku w formie elektronicznej (skan dokumentu w formacie PDF).

Podmioty uprawnione do aplikowania w ramach Konkursu nie muszą posiadać statusu organizacji pożytku publicznego.

Zadania w ramach tej Edycji Konkursu realizowane będą w latach 2020-2021. Środki przeznaczone na Konkurs to 29 100 000 zł, w tym 14 550 000 zł w 2020 r. i 14 550 000 zł w 2021 r.

Zachęcamy do zapoznania się ze szczegółami w Regulaminie Konkursu.

Szczegółowe informacje na temat Konkursu można uzyskać:

 • na stronie internetowej niw.gov.pl
 • poprzez formularz kontaktowy ROHiS (w zakładce Kontakt/ROHiS) na stronie internetowej niw.gov.pl
 • pod adresem rohis@niw.gov.pl,
 • pod numerem telefonu 601-901-327, od poniedziałku do piątku, w godz. 10:00 – 14:00 (w okresie trwania naboru wniosków).
Reklama