Fundusze - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Od 20 lat portal ngo.pl bezpłatnie pomaga organizacjom pozarządowym. Pomóż nam pomagać dalej. Wspieraj NGO w PL

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Krakowskiego w roku 2020 w zakresie ekologii...

Reklama
Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Krakowskiego w roku 2020 w zakresie ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego
Nabór od 10.02.2020 do 03.03.2020 15:00
Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa
Łączny budżet 65 tys. PLN
Procent dofinansowania nieznany
Dotacje do 9,75 tys. PLN
Starostwo Powiatowe w Krakowie, Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pod nazwą: Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Krakowskiego w roku 2020 w zakresie ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego.

Konkurs ofert ma na celu wyłonienie ofert i zlecenie podmiotom prowadzącym działalność pożytku publicznego realizacji zadań publicznych Powiatu Krakowskiego w zakresie ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego.

Celem konkursu jest przede wszystkim ochrona wartości przyrodniczych i walorów krajobrazu a także poprawa ochrony przyrody i środowiska na terenie powiatu krakowskiego.

W ramach otwartego konkursu ofert w zakresie ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego zlecane będą następujące zadania:

  1. edukacja w zakresie zachowań proekologicznych,
  2. promocja zdrowej żywności, produktów regionalnych oraz ekologicznych metod produkcji,
  3. wspomaganie działań dla ochrony i zwiększenia bioróżnorodności w przyrodzie,
  4. realizacja działań z zakresu ochrony powietrza i monitoringu jakości powietrza.

Zlecenie realizacji zadań publicznych, odbywać się będzie w formie wsparcia realizacji zadania wraz z udzielaniem dotacji na dofinansowanie jego realizacji.

Informacja pochodzi z generatora wniosków Witkac.pl

Reklama