Fundusze - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Od 20 lat portal ngo.pl bezpłatnie pomaga organizacjom pozarządowym. Pomóż nam pomagać dalej. Wspieraj NGO w PL

Małe dotacje w Dzielnicy Wola: środki z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym w Dzielnicy...

Reklama
Małe dotacje w Dzielnicy Wola: środki z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym w Dzielnicy Wola m.st. Warszawy w 2020 roku
Nabór od 10.02.2020 do 04.12.2020 16:00
Dzielnica Wola
Łączny budżet 78,292 tys. PLN
Procent dofinansowania nieznany
Dotacje do 10 tys. PLN

Małe dotacje w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym w Dzielnicy Wola m.st. Warszawy - Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia

  • termin realizacji zadania nie dłuższy niż 90 dni 
  • sugerowany termin rozpoczęcia realizacji zadania publicznego to 40 dni kalendarzowych od dnia złożenia oferty.
  • o tym, czy jest to zadanie o powierzenie (czyli finansowanie projektu), czy też wsparcie (dofinansowanie), decyduje organizacja,
  • termin realizacji zadania musi zawierać się w danym roku kalendarzowym (tj. nie może przekraczać roku budżetowego),
  • Na dane zadanie organizacja może otrzymać dotację tylko z jednego biura albo dzielnicy. W przypadku stwierdzenia otrzymania wcześniej dotacji z budżetu m.st. Warszawy na to samo zadanie lub jego część – oferta nie będzie rozpatrywana.

  • Po złożeniu oferty elektronicznie należy wydrukować potwierdzenie złożenia oferty i dostarczyć do Wydziału Spraw Społecznych i Zdrowia dla Dzielnicy Wola m.st. Warszawy ul. Żelazna 99, pok. 304, 01-017 Warszawa w godzinach 8:00 -16:00. Potwierdzenie złożenia oferty musi być podpisane przez osoby upoważnione do reprezentowania organizacji. Za prawidłowe zostaną uznane podpisy z imienną pieczęcią, a w przypadku braku pieczątki - czytelny podpis lub wydruk imienia i nazwiska opatrzony podpisem, umożliwiający weryfikację osób podpisujących ofertę.

  • Z uwagi na sytuację epidemiczną związaną z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-Cov-2 od dn. 7 września 2020 r. dopuszcza się możliwość przesłania skanu prawidłowo podpisanego przez osoby uprawnie potwierdzenia złożenia oferty na adres profilaktyka.wola@um.warszawa.pl (liczy się data wpływu na skrzynkę odbiorczą).  

  • W związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-Cov-2 forma prowadzenia zajęć musi być bezpieczna dla odbiorców i dostosowana do aktualnych wytycznych sanitarnych.

Informacja pochodzi z generatora wniosków Witkac.pl

Reklama