Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).
Od 20 lat portal ngo.pl bezpłatnie pomaga organizacjom pozarządowym. Pomóż nam pomagać dalej. Wspieraj NGO w PL

Trwa XII edycja ogólnopolskiego programu grantowego „Patriotyzm Jutra”

Reklama
Nabór od 07.02.2020 do 06.03.2020 23:59
Muzeum Historii Polski
Dodatkowych informacji i wskazówek udzielają koordynatorki programu: Marta Winiarek, e-mail: marta.winiarek@muzhp.pl, tel.: 22 211 90 28 Aneta Stawińska, e-mail: aneta.stawinska@muzhp.pl, tel.: 22 211 90 72
Łączny budżet 4 mln PLN
Od 80% do 90% dofinansowania
Dotacje od 5 tys. do 70 tys. PLN
Muzeum Historii Polski rozpoczęło nabór wniosków do XII edycji ogólnopolskiego programu grantowego „Patriotyzm Jutra”, skierowanego do organizacji pozarządowych i samorządowych instytucji kultury. Nabór wniosków potrwa do 6 marca 2020 r.

W tegorocznej edycji  Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego na ten cel przeznaczy 4 mln zł.  

„Patriotyzm Jutra” to ogólnopolski program grantowy, który służy odkrywaniu, dokumentowaniu i upowszechnianiu wiedzy z zakresu historii Polski oraz wspiera inicjatywy angażujące społeczności w działania poświęcone pielęgnowaniu i promowaniu lokalnego dziedzictwa i kultury. Jego celem jest pomoc w ukazaniu historii w sposób ciekawy, nowatorski, angażujący i niebanalny. 

W ramach Programu można ubiegać się o dofinansowanie projektów z obszaru edukacji historycznej, patriotycznej i obywatelskiej adresowanych do wszelkich grup społecznych i wiekowych.

Program skierowany jest do stowarzyszeń, fundacji, bibliotek, domów kultury i muzeów regionalnych z całej Polski. 

Z programu wyłączone są: 
1) sympozja i konferencje, staże i stypendia naukowe, projekty ściśle badawcze;

2) wydawnictwo czasopism;

3) projekty z zakresu archiwistyki i digitalizacji (o ile praca nad zbiorami stanowi jedyny komponent projektu);

4) projekty konserwatorskie i inwentaryzacyjne;
5) imprezy sportowe;

6) zadania dofinansowane w ramach innych programów własnych państwowych instytucji kultury, programów Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz programów wieloletnich ustanowionych przez Radę Ministrów, realizowanych przez instytucje podległe Ministrowi Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

W ramach programu przyznane zostaną dotacje w wysokości od 5 do 70 tys. zł.

Aby złożyć wniosek, należy zalogować się pod adresem: formularze.patriotyzmjutra.pl

Zgłaszających prosimy o zapoznanie się z REGULAMINEM.

„Patriotyzm Jutra” realizowany jest od 2006 roku ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Muzeum Historii Polski jest jego operatorem od 2009 roku. W latach 2009-2019 rozdysponowano 28 mln złotych i dofinansowano ponad 1200 projektów. Zgłoszono ponad 9 000 projektów z całej Polski.

W ubiegłorocznej edycji programu Muzeum dofinansowało 133 projekty. Wachlarz zagadnień, który zaprezentowano był bardzo szeroki. Projekty poświęcono bardzo różnorodnym dziedzinom historii: historii politycznej, gospodarczej, historii nauki i techniki, a także historii społecznej, historii życia codziennego.

Reklama