Fundusze - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Od 20 lat portal ngo.pl bezpłatnie pomaga organizacjom pozarządowym. Pomóż nam pomagać dalej. Wspieraj NGO w PL

Edukacja Globalna 2020 - Regranting: ścieżka A

Reklama
Nabór od 17.02.2020 do 25.03.2020 13:00
Program Edukacja Globalna
Łączny budżet 410,5 tys. PLN
Do 90% dofinansowania
Dotacje od 20 tys. do 35 tys. PLN
Celem konkursu jest dofinansowanie najlepszych inicjatyw realizujących edukację globalną, czyli edukację (formalną lub nieformalną) budującą w polskim społeczeństwie wiedzę na temat zjawisk i współzależności globalnych oraz odpowiedzialność za współczesny świat i gotowość do działania na jego rzecz.

Celem konkursu jest dofinansowanie najlepszych inicjatyw realizujących edukację globalną, czyli edukację (formalną lub nieformalną) budującą w polskim społeczeństwie wiedzę na temat zjawisk i współzależności globalnych oraz odpowiedzialność za współczesny świat i gotowość do działania na jego rzecz. Dofinansujemy tylko działania adresowane do mieszkańców miejscowości mniejszych niż 500 tys. Edukacja globalna kładzie nacisk na zrozumienie przyczyn i konsekwencji zjawisk występujących na świecie (migracje, zmiany klimatu, globalny handel itp.). Uczy krytycznego myślenia i samodzielnego wyciągania wniosków, a wreszcie zachęca do działania i aktywnego mierzenia się z globalnymi wyzwaniami.

Ścieżka A kierowana jest do organizacji z dużym doświadczeniem w edukacji globalnej.

Konkurs jest realizowany przez Fundację Edukacja dla Demokracji i współfinansowany w ramach programu polskiej współpracy rozwojowej Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP.

Informacja pochodzi z generatora wniosków Witkac.pl

Reklama