Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Edukacja Globalna 2020 - Regranting: ścieżka B

Reklama
Nabór od 17.02.2020 do 25.03.2020 13:00
Program Edukacja Globalna
Łączny budżet 50 tys. PLN
Do 90% dofinansowania
Dotacje od 0,01 do 8 tys. PLN

Celem konkursu jest dofinansowanie najlepszych inicjatyw realizujących edukację globalną, czyli edukację (formalną lub nieformalną) budującą w polskim społeczeństwie wiedzę na temat zjawisk i współzależności globalnych oraz odpowiedzialność za współczesny świat i gotowość do działania na jego rzecz. Dofinansujemy tylko działania adresowane do mieszkańców miejscowości mniejszych niż 500 tys. Edukacja globalna kładzie nacisk na zrozumienie przyczyn i konsekwencji zjawisk występujących na świecie (migracje, zmiany klimatu, globalny handel itp.). Uczy krytycznego myślenia i samodzielnego wyciągania wniosków, a wreszcie zachęca do działania i aktywnego mierzenia się z globalnymi wyzwaniami.

Ścieżka B kierowana jest do organizacji bez doświadczenia w edukacji globalnej lub z małym doświadczeniem.

Konkurs jest realizowany przez Fundację Edukacja dla Demokracji i współfinansowany w ramach programu polskiej współpracy rozwojowej Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP.

Informacja pochodzi z generatora wniosków Witkac.pl

Reklama