Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych o charakterze pożytku publicznego z zakresu kultury, sztuki...

Reklama
Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych o charakterze pożytku publicznego z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w 2020 roku
Nabór od 06.02.2020 do 28.02.2020 10:00
Wydział Edukacji, Sportu i Spraw Społecznych
Łączny budżet 290 tys. PLN
Procent dofinansowania nieznany
Dotacje do 290 tys. PLN
Urząd Miasta Puławy, Wydział Edukacji, Sportu i Spraw Społecznych ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pod nazwą: Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych o charakterze pożytku publicznego z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w 2020 roku.

1. Ogłaszam otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych o charakterze pożytku publicznego z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w 2020 roku:
1) Realizacja inicjatyw kulturalnych służących wzbogacaniu oferty kulturalnej.
Kwota dofinansowania – 260.000 zł
2) Realizacja przedsięwzięć związanych z ochroną  dziedzictwa  kulturowego.
Kwota dofinansowania – 15.000 zł
3) Wspieranie niekomercyjnej działalności wydawniczej.
Kwota dofinansowania – 15.000 zł
2. Zlecenie powyższych zadań nastąpi w formie wspierania realizacji tych zadań wraz z udzieleniem dotacji na ich dofinansowanie.

Informacja pochodzi z generatora wniosków Witkac.pl

Reklama