Fundusze - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Od 20 lat portal ngo.pl bezpłatnie pomaga organizacjom pozarządowym. Pomóż nam pomagać dalej. Wspieraj NGO w PL

Cykl zajęć dla dzieci i młodzieży zwiększających bezpieczeństwo wypoczynku i rekreacji nad wodą

Reklama
Nabór od 03.02.2020 do 25.02.2020 12:00
Wydział Partycypacji Społecznej Urzędu Miejskiego Wrocławia
Łączny budżet 98 tys. PLN
Procent dofinansowania nieznany
Kwota dofinansowania nieznana
Młodzież, Dzieci
Prezydent Wrocławia ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pt. Cykl zajęć dla dzieci i młodzieży zwiększających bezpieczeństwo wypoczynku i rekreacji nad wodą w roku 2020.

Forma: wsparcie. 

Zadanie polegać ma na: 

• przeprowadzeniu warsztatów z ratownictwa wodnego połączonych z zawodami pływackimi  w min. dwóch kategoriach wiekowych; 

• przeprowadzeniu warsztatów z zakresu łączności radiowej ze służbami ratowniczymi; 

• przeprowadzeniu zajęć praktycznych z zakresu BHP i/lub nauki bezpieczeństwa posługiwania się specjalistycznymi narzędziami ręcznymi i mechanicznymi; 

• przeprowadzeniu kursu przygotowującego młodzież do pełnienia funkcji liderskich w grupach rówieśniczych; 

• przeprowadzeniu regat żeglarskich o harcerskie mistrzostwa Wrocławia  

• przeprowadzeniu biwaku z rejsem po Odrze, w trakcie którego uczestnicy zapoznają się z ekosystemem rzeki i poznają w praktyce zasady bezpiecznego i ekologicznego wypoczynku.  

W trakcie realizacji zadania należy zapewnić obsługę terenu publicznego  przy ul. Kożuchowskiej, zagospodarowanego w ramach zrealizowanego projektu nr 7 WBO 2016 „Zielona Plaża nad Odrą”. Obsługa obejmuje dbanie o teren zielony, w szczególności wywóz odpadów koszenie  i odchwaszczanie trawy.  

W celu realizacji powyższych działań dopuszcza się: 

• modernizację nawierzchni, placów, chodników i terenów zielonych wraz z uzupełnieniem elementów małej architektury,

• adaptację pomieszczeń na zaplecze kuchenne i sanitariatów. 

Adresatami zadania są dzieci oraz młodzież ucząca się i/lub mieszkająca we Wrocławiu. 

Oferent może złożyć w konkursie tylko jedną ofertę (w przypadku złożenia większej liczby ofert, wszystkie zostaną odrzucone ze względów formalnych). 

Oferty należy wypełnić i wygenerować w wersji elektronicznej za pomocą aplikacji  NGO GENERATOR (https://ngo.um.wroc.pl/). Oferty po wydrukowaniu z aplikacji NGO GENERATOR należy podpisać przez osobę/osoby upoważnione do składania oświadczeń woli ze strony oferenta i złożyć w wersji papierowej każda strona oferty w formacie A4 w Wydziale Partycypacji Społecznej Urzędu Miejskiego Wrocławia ul. G. Zapolskiej 4, pok. 120.

Reklama