Fundusze - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Od 20 lat portal ngo.pl bezpłatnie pomaga organizacjom pozarządowym. Pomóż nam pomagać dalej. Wspieraj NGO w PL

Otwarty konkurs ofert z zakresu polityki społecznej polegającego na prowadzeniu świetlicy dla rodziców, opiekunek i...

Reklama
Otwarty konkurs ofert z zakresu polityki społecznej polegającego na prowadzeniu świetlicy dla rodziców, opiekunek i opiekunów osób z niepełnosprawnościami
Nabór od 05.02.2020 do 26.02.2020 15:00
Słupskie Centrum Organizacji Pozarządowych i Ekonomii Społecznej
Łączny budżet 20 tys. PLN
Procent dofinansowania nieznany
Dotacje od 1 do 20 tys. PLN
Urząd Miejski w Słupsku, Słupskie Centrum Organizacji Pozarządowych i Ekonomii Społecznej ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pod nazwą: Otwarty konkurs ofert z zakresu polityki społecznej polegającego na prowadzeniu świetlicy dla rodziców, opiekunek i opiekunów osób z niepełnosprawnościami..

1. Prowadzenie świetlicy dla rodziców, opiekunek i opiekunów osób z niepełnosprawnościami, w której prowadzone będą działania mające na celu m.in. przeciwdziałanie marginalizacji i zapewnienie przestrzeni do większego zaangażowania społecznego tej grupy osób, a także integrację osób już aktywnych w organizacjach pozarządowych działających na rzecz osób z niepełnosprawnościami np. grupy wsparcia, szkolenia (z uwzględnieniem możliwości zapewnienia opieki dla osób zależnych),

2. Działania informacyjne skierowane do rodziców, opiekunek i opiekunów zachęcające do udziału w działaniach realizowanych w ramach świetlicy.

W działaniach oferowanych w świetlicy należy zapewnić możliwość udziału wszystkich rodziców, opiekunek i opiekunów osób z niepełnosprawnościami, ze szczególnym uwzględnieniem osób niezrzeszonych w organizacjach pozarządowych. Materiały promocyjne i informacyjne tworzone w ramach realizacji zadania muszą być dostępne dla osób z niepełnosprawnościami.

3. W 2020 roku wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania wyniesie – 20.000,00 zł.

Informacja pochodzi z generatora wniosków Witkac.pl

Reklama