Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Otwarty konkurs ofert z zakresu polityki społecznej polegającego na prowadzeniu świetlicy dla rodziców, opiekunek i...

Reklama
Otwarty konkurs ofert z zakresu polityki społecznej polegającego na prowadzeniu świetlicy dla rodziców, opiekunek i opiekunów osób z niepełnosprawnościami
Nabór od 05.02.2020 do 26.02.2020 15:00
Słupskie Centrum Organizacji Pozarządowych i Ekonomii Społecznej
Łączny budżet 20 tys. PLN
Procent dofinansowania nieznany
Dotacje od 1 do 20 tys. PLN
Urząd Miejski w Słupsku, Słupskie Centrum Organizacji Pozarządowych i Ekonomii Społecznej ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pod nazwą: Otwarty konkurs ofert z zakresu polityki społecznej polegającego na prowadzeniu świetlicy dla rodziców, opiekunek i opiekunów osób z niepełnosprawnościami..

1. Prowadzenie świetlicy dla rodziców, opiekunek i opiekunów osób z niepełnosprawnościami, w której prowadzone będą działania mające na celu m.in. przeciwdziałanie marginalizacji i zapewnienie przestrzeni do większego zaangażowania społecznego tej grupy osób, a także integrację osób już aktywnych w organizacjach pozarządowych działających na rzecz osób z niepełnosprawnościami np. grupy wsparcia, szkolenia (z uwzględnieniem możliwości zapewnienia opieki dla osób zależnych),

2. Działania informacyjne skierowane do rodziców, opiekunek i opiekunów zachęcające do udziału w działaniach realizowanych w ramach świetlicy.

W działaniach oferowanych w świetlicy należy zapewnić możliwość udziału wszystkich rodziców, opiekunek i opiekunów osób z niepełnosprawnościami, ze szczególnym uwzględnieniem osób niezrzeszonych w organizacjach pozarządowych. Materiały promocyjne i informacyjne tworzone w ramach realizacji zadania muszą być dostępne dla osób z niepełnosprawnościami.

3. W 2020 roku wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania wyniesie – 20.000,00 zł.

Informacja pochodzi z generatora wniosków Witkac.pl

Reklama