Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Turnusy Uśmiechu - kolonie letnie

Reklama
Nabór od 05.02.2020 do 25.02.2020 12:00
Fundacja ING Dzieciom
Łukasz Droździk - lukasz.drozdzik@ingdzieciom.pl - 697-691-532
Łączny budżet nieznany
Procent dofinansowania nieznany
Kwota dofinansowania nieznana
Młodzież, Organizacje pozarządowe, Dzieci
Zapraszamy do wzięcia udziału w konkursie na bezpłatne, kolonijne Turnusy Uśmiechu. Do wygrania są cztery turnusy - 12-dniowe pobyty dla grupy do 50 osób w ośrodku Fundacji ING Dzieciom w Wiśle.

Kolonijne Turnusy Uśmiechu skierowane są do organizacji pozarządowych (fundacje, stowarzyszenia) oraz jednostek samorządu terytorialnego, które realizują działania w zakresie prowadzenia placówek opiekuńczo-wychowawczych wsparcia dziennego dzieci i młodzieży lub opiekują się stałą grupą dzieci (w szczególności świetlice środowiskowe, socjoterapeutyczne, ogniska wychowawcze, domy dziecka i inne placówki edukacyjne i wychowawcze, pracujące z dziećmi i młodzieżą ze środowisk niezamożnych).

W trakcie kolonii, pod opieką wykwalifikowanej kadry, dzieci uczą się samodzielności, przyswajają zasady i normy współżycia i współpracy w grupie w nowym środowisku.

Fundacja ING Dzieciom od piętnastu lat organizuje w swoim ośrodku w Wiśle bezpłatne pobyty dla dzieci i młodzieży, w ramach autorskiego programu Turnusy Uśmiechu. Celem konkursu jest realizacja najciekawszych pomysłów na kolonie dla dzieci ze środowisk o trudnej sytuacji społeczno-ekonomicznej. Fundacja oferuje miejsce, przejazd grupy i pokrywa koszty całego pobytu. Wnioskujący zgłasza swój pomysł oraz zobowiązuje się do jego realizacji. Zorganizowanie grupy (od 40 do 50 osób) oraz zapewnienie kadry opiekunów i wychowawców należy do wnioskującego.

Reklama