Fundusze - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Od 20 lat portal ngo.pl bezpłatnie pomaga organizacjom pozarządowym. Pomóż nam pomagać dalej. Wspieraj NGO w PL

Turnusy Uśmiechu - kolonie letnie

Reklama
Nabór od 05.02.2020 do 25.02.2020 12:00
Fundacja ING Dzieciom
Łukasz Droździk - lukasz.drozdzik@ingdzieciom.pl - 697-691-532
Łączny budżet nieznany
Procent dofinansowania nieznany
Kwota dofinansowania nieznana
Młodzież, Organizacje pozarządowe, Dzieci
Zapraszamy do wzięcia udziału w konkursie na bezpłatne, kolonijne Turnusy Uśmiechu. Do wygrania są cztery turnusy - 12-dniowe pobyty dla grupy do 50 osób w ośrodku Fundacji ING Dzieciom w Wiśle.

Kolonijne Turnusy Uśmiechu skierowane są do organizacji pozarządowych (fundacje, stowarzyszenia) oraz jednostek samorządu terytorialnego, które realizują działania w zakresie prowadzenia placówek opiekuńczo-wychowawczych wsparcia dziennego dzieci i młodzieży lub opiekują się stałą grupą dzieci (w szczególności świetlice środowiskowe, socjoterapeutyczne, ogniska wychowawcze, domy dziecka i inne placówki edukacyjne i wychowawcze, pracujące z dziećmi i młodzieżą ze środowisk niezamożnych).

W trakcie kolonii, pod opieką wykwalifikowanej kadry, dzieci uczą się samodzielności, przyswajają zasady i normy współżycia i współpracy w grupie w nowym środowisku.

Fundacja ING Dzieciom od piętnastu lat organizuje w swoim ośrodku w Wiśle bezpłatne pobyty dla dzieci i młodzieży, w ramach autorskiego programu Turnusy Uśmiechu. Celem konkursu jest realizacja najciekawszych pomysłów na kolonie dla dzieci ze środowisk o trudnej sytuacji społeczno-ekonomicznej. Fundacja oferuje miejsce, przejazd grupy i pokrywa koszty całego pobytu. Wnioskujący zgłasza swój pomysł oraz zobowiązuje się do jego realizacji. Zorganizowanie grupy (od 40 do 50 osób) oraz zapewnienie kadry opiekunów i wychowawców należy do wnioskującego.

Reklama