Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).
Reklama
Nabór od 28.02.2020 do 30.09.2020 15:59
Sieć "Działamy Razem" / Stowarzyszenie Instytut Zachodni
Łączny budżet 126 tys. PLN
Do 90% dofinansowania
Dotacje do 3 tys. PLN
Rodzina
Wielkopolska Sieć Organizacji Pozarządowych „Działamy Razem” oraz Stowarzyszenie Instytut Zachodni realizując na terenie całego kraju projekt „Centrum Dla rodziny 2” finansowany przez Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich, ogłasza Konkurs na realizację działań i inicjatyw na rzecz aktywizowania społeczności lokalnych wokół tematów związanych ze wspieraniem rodziny, macierzyństwa i rodzicielstwa.

Wielkopolska Sieć Organizacji Pozarządowych „Działamy Razem” oraz Stowarzyszenie Instytut Zachodni realizując na terenie całego kraju projekt „Centrum Dla rodziny 2” finansowany przez Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich, ogłasza Konkurs na realizację działań i inicjatyw na rzecz aktywizowania społeczności lokalnych wokół tematów związanych ze wspieraniem rodziny, macierzyństwa i rodzicielstwa [ogólnopolski – tematyczny] poprzez wsparcie organizacji pozarządowych oraz grup nieformalnych (zgodnie z zakresem przewidzianym przez ustawę o działalności pożytku publicznego i wolontariacie) na terenie Polski, które w terminie do 30.09.2020 r. pragną podjąć wspólne działania wzmacniające i pobudzające aktywność społeczną wokół tematów związanych ze wspieraniem rodziny, macierzyństwa i rodzicielstwa.

Projekty wspierane w ramach Mikrograntów powinny obejmować inicjatywy oddolne realizowane na terenie Polski związane ze wspieraniem rodziny, macierzyństwa i rodzicielstwa, mieszczące się w sferze pożytku publicznego.

Informacje na temat konkursu można uzyskać:

- pod nr infolinii 666 739 981 w poniedziałki i środy w godz. 15.00 - 18.00.
- w trakcie konsultacji projektów oraz doradztwa dla oferentów -  telefonicznie pod nr tel. 696-565-116 w środy w godzinach 16.00-20.00
- w trakcie konsultacji i doradztwa drogą e-mailową pod adresem ngo@dzialamyrazem.pl
- w biurze projektu w poniedziałki i środy w godz. 12.00 – 15.00.
Potrzeby odbycia konsultacji lub doradztwa w określonym zakresie (merytorycznym, prawnym, finansowym) należy uprzednio zgłosić drogą e-mail na ngo@dzialamyrazem.pl w celu uzgodnienia terminu spotkania z ekspertem. Doradztwo to będzie się odbywało w biurze projektu, drogą e-mailową lub telefonicznie.

Biuro projektu mieści się w Centrum Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu "Centrum Bukowska", ul. Bukowska 27/29, 60-501 Poznań.

Treść otwartego konkursu ofert ogłoszono na stronie internetowej Operatora

http://dzialamyrazem.pl/centrum-dla-rodziny-2/

Informacja pochodzi z generatora wniosków Witkac.pl

Reklama