Fundusze - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Od 20 lat portal ngo.pl bezpłatnie pomaga organizacjom pozarządowym. Pomóż nam pomagać dalej. Wspieraj NGO w PL

Reklama

Wielkopolska Sieć Organizacji Pozarządowych „Działamy Razem” oraz Stowarzyszenie Instytut Zachodni realizując na terenie całego kraju projekt „Centrum Dla rodziny 2” finansowany przez Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich, ogłasza Konkurs na realizację działań i inicjatyw na rzecz aktywizowania społeczności lokalnych wokół tematów związanych ze wspieraniem rodziny, macierzyństwa i rodzicielstwa [ogólnopolski – tematyczny] poprzez wsparcie organizacji pozarządowych oraz grup nieformalnych (zgodnie z zakresem przewidzianym przez ustawę o działalności pożytku publicznego i wolontariacie) na terenie Polski, które w terminie do 30.09.2020 r. pragną podjąć wspólne działania wzmacniające i pobudzające aktywność społeczną wokół tematów związanych ze wspieraniem rodziny, macierzyństwa i rodzicielstwa.

Projekty wspierane w ramach Mikrograntów powinny obejmować inicjatywy oddolne realizowane na terenie Polski związane ze wspieraniem rodziny, macierzyństwa i rodzicielstwa, mieszczące się w sferze pożytku publicznego.

Informacje na temat konkursu można uzyskać:

- pod nr infolinii 666 739 981 w poniedziałki i środy w godz. 15.00 - 18.00.
- w trakcie konsultacji projektów oraz doradztwa dla oferentów -  telefonicznie pod nr tel. 696-565-116 w środy w godzinach 16.00-20.00
- w trakcie konsultacji i doradztwa drogą e-mailową pod adresem ngo@dzialamyrazem.pl
- w biurze projektu w poniedziałki i środy w godz. 12.00 – 15.00.
Potrzeby odbycia konsultacji lub doradztwa w określonym zakresie (merytorycznym, prawnym, finansowym) należy uprzednio zgłosić drogą e-mail na ngo@dzialamyrazem.pl w celu uzgodnienia terminu spotkania z ekspertem. Doradztwo to będzie się odbywało w biurze projektu, drogą e-mailową lub telefonicznie.

Biuro projektu mieści się w Centrum Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu "Centrum Bukowska", ul. Bukowska 27/29, 60-501 Poznań.

Treść otwartego konkursu ofert ogłoszono na stronie internetowej Operatora

http://dzialamyrazem.pl/centrum-dla-rodziny-2/

Informacja pochodzi z generatora wniosków Witkac.pl

Reklama